Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Avgifter för vård och omsorg

Om du har hjälp från kommunen tas det oftast en avgift ut för detta. Vad du ska betala beror dels på vilka insatser du får och på dina ekonomiska förutsättningar. Du ska aldrig behöva tacka nej till de insatser du beviljats på grund av ekonomiska hinder.

en mobil ligger på en anteckningsbok. i förgrunden syns en del av en bärbar dator.

Avgift för insatser

Din avgift baseras först och främst på hur mycket och vilka insatser du får från kommunen. Kommunfullmäktige beslutar varje år vilka taxor som ska gälla för vård och omsorg.

Hjälp som till exempel hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och kost har en avgift medan insater inom LSS till största delen är avgiftsbefirade.

Maxtaxa, förbehållsbelopp och avgiftsutrymme

Riksdagen beslutar varje år om en maxtaxa för vård och omsorg vilket betyder att kommunen aldrig får ta ut högre avgift än maxtaxan. Detta är lika i hela landet och ändras varje år.

Trots att avgiften anpassas till maxtaxan, kan det vara så att din inkomst ändå inte räcker för att betala hela vård- och omsorgsavgiften. Därför har riksdagen beslutat om ett förbehållsbelopp som ska användas för att räkna ut den enskildes avgift.

Du kan läsa mer på Socialstyrelsen om maxtaxa och förbehållsbelopp. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dubbelt boende

Om du flyttar till vård- och omsorgsboende och fortfarande har kvar kostnader för den tidigare bostaden, kan du ansöka om att få avgiften för vård och omsorg minskad med hänsyn till den tillfälligt ökade boendekostnaden. Denna avgiftsminskning kan du få i högst tre månader.  

Uppgifter och beslut

Avgiftshandläggaren behöver uppgifter om din ekonomiska situation och din boendekostnad för att kunna räkna ut ditt avgiftsutrymme. Med dessa uppgifter beräknas din avgift och du får ett avgiftsbeslut.

Under E-tjänster hittar du blanketten för att lämna uppgifter till avgiftshandläggaren. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakturering

Varje månad får du en faktura på de vård- och omsorgsavgifter som du ska betala. Du kan anmäla till kommunens ekonomienhet om du vill ha det på autogiro.

Frågor och rätt att överklaga

Om du har frågor kring din avgift kan du kontakta avgiftshandläggaren eller om du tycker att avgiftsbeslutet är felaktigt har du rätt att överklaga det.

I Regler för taxor och avgifter Pdf, 799 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om allt kring avgifter inom vård och omsorg. Här finns också information om vilka avdrag som kan göras.

Avgiftshandläggarna har telefontid helgfri måndag till och med fredag mellan klockan 8.30 och 10.30.
Avgiftshandläggaren nås via kontaktcenter på telefon 0325-180 00.

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

De vanligaste skälen till avslag på ansökan om bostadstillägg är att du har både bostad och fritidshus, bor tillsammans med någon eller har över 19 000 kronor i inkomst efter skatt.

Hela den totala ekonomin tas med i beräkningen. Gör därför en beräkning på pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats. innan du ansöker.

Har du inte möjlighet att göra det via webben kan du ringa Pensionsmyndighetens kundservice 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Du ansöker enklast och snabbast direkt på Pensionsmyndighetens webbplats. Där kan du även välja att ladda ned en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten kan också beställas via Pensionsmyndighetens kundservice. Det är viktigt att ansökan fylls i korrekt och komplett för ett snabbare beslut. Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats.

Ansökan Länk till annan webbplats.


.

Anna Johansson, Avgiftshandläggare, 0325-181 44
Ann-Christin Boström, Administrativ assistent, 0325-183 26

Uppdaterad: