Tillbaka till startsidan

Du är här:

Funktionsnedsättning

Det finns olika former av stöd och service riktade till barn och vuxna med en funktionsnedsättning. Syftet med stödet är att du ska kunna leva och ta del av samhället som alla andra.

Beskriver min bild

Vilket stöd kan jag få?

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp med din förmåga att ta hand om dig själv i det dagliga livet, att umgås med andra och att arbeta eller att delta i aktiviteter.

Stödet kan till exempel innebära hjälp

  • i hemmet
  • med lämpligt boende
  • med sysselsättning och daglig verksamhet
  • med korttidsvistelse
  • som personlig assistans eller ledsagarservice


Rätten till insatserna prövas både enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 

Så här ansöker du

Ansökan om bistånd eller insatser enligt LSS och socialtjänstlagen, görs till kommunen. Ansökan behandlas av en socialsekreterare från kommunens Individ- och familjeomsorg. Handläggaren gör ofta ett hembesök för att samla information och prövar sedan din ansökan mot gällande lagstiftning och fattar beslut.


Om du inte är nöjd med beslutet du får kan du överklaga.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: