Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Dödsfall och begravning

När en person har avlidit kan du som anhörig ha frågor om det praktiska du står inför. Du kan då få hjälp på flera olika ställen.

personer formar ett hjärta med händerna

Dödsboanmälan

När någon har avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den eventuella efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet.

 

Var kan du få hjälp?

Som anhörig kan du få hjälp hos begravningsbyrån, din bank och Skatteverket. Om du tillhör något religiöst samfund kan du få hjälp där. Det finns även några saker som vi på kommunen kan hjälpa dig med.

När någon har avlidit kallas den egendom som finns kvar efter den avlidne för kvarlåtenskap eller dödsbo. Dödsboets företrädare är oftast någon anhörig till den avlidne.

Enligt svensk lag ska man redovisa dödsboets tillgångar och skulder till Skatteverket inom tre månader från dödsfallet i en så kallad bouppteckning. Information om bouppteckning hittar du på Skatteverkets hemsida.

Som tillgångar räknar man kontanter, bankmedel, försäkringar, förväntad men ännu ej utbetald lön, sjukersättning, pension och skatteåterbäring samt fordon och lösöre av större ekonomiskt värde.

Om dödsboets tillgångar bara täcker begravningskostnader samt andra kostnader i samband med dödsfallet, kan man ersätta bouppteckningen med en så kallad dödsboanmälan. Denna gör en handläggare på kommunens socialförvaltning. Dödsboanmälan ska handläggaren skicka in till Skatteverket inom två månader från dödsfallet.

För att ansöka om dödsboanmälan kontaktar du socialkontoret och en handläggare som hjälper dig. Handläggaren kommer att boka in ett besök, oftast ett hembesök i den avlidnes hem, där ni tillsammans går igenom dödsboets tillgångar och skulder.

Alla tillgångar i dödsboet ska i första hand gå till begravningskostnaderna. Det är därför mycket viktigt att man inte rör de tillgångar som dödsboet har innan begravningskostnaderna är betalda. Lika viktigt är det att företrädaren för dödsboet så snart som möjligt stoppar alla eventuella autogiro som den avlidne kan tänkas ha kopplade till sina konton.

Har dödsboet inte tillräckligt med tillgångar för att täcka begravningskostnaderna kan dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd.

Socialnämnden prövar ansökan och fattar beslut. Om ansökan blir beviljad kan det som mest uppgå till ett halvt prisbasbelopp.

Om man inte vill ha en kyrklig begravningsgudstjänst kan man ha en borgerlig begravning. En borgerlig begravning är också en begravningsceremoni. Begravningsaktens utformning kan bestämmas antingen av de anhöriga eller genom den avlidnas testamente.

Begravningsombud

Västra Götalands länsstyrelse utser begravningsombud. Ombudet har som uppdrag att säkerställa att personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodo-sedda. Begravningsombuden ska även granska Svenska kyrkans begravningsverk-samheter och kontrollera att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten.

Kommunens begravningsombud är Dag Forsström.

När någon har avlidit ska dödsbodelägarna tillsammans förvalta den dödes egendom under boets utredning och därefter se till att det görs en bouppteckning eller dödsboanmälan. Om det inte finns några kända dödsbodelägare vid tidpunkten för dödsfallet ska dödsfallet anmälas till socialnämnden. Socialnämndens uppgift är då att hitta dödsbodelägare och därefter lämna över dödsboet till dem. Under tiden har socialnämnden en tillfällig dödsboförvaltning. Eftersom gravsättning ska ske inom en månad kan det i denna tillfälliga förvaltning ingå att ordna med att en begravning innan dödsbodelägare hittats.

Finns det inga dödsbodelägare blir Allmänna arvsfonden dödsbodelägare.

Socialnämnden har rätt att ta ut en avgift för dödsboförvaltning.

.

Caroline Hedlund, Administrativ assistent, 0325-184 21

Uppdaterad: