Tillbaka till startsidan

Du är här:

Dödsfall och begravning

När en person har avlidit kan du som anhörig ha frågor om det praktiska du står inför. Du kan då få hjälp på flera olika ställen.

personer formar ett hjärta med händerna

Var kan du få hjälp?

Som anhörig kan du få hjälp hos begravningsbyrån, din bank och Skatteverket. Om du tillhör något religiöst samfund kan du få hjälp där. Det finns även några saker som vi på kommunen kan hjälpa dig med.

Ska du göra bouppteckning eller dödsboanmälan?

När någon har avlidit kallas den egendom som finns kvar efter den avlidne för kvarlåtenskap eller dödsbo. Dödsboet företräds oftast av någon anhörig till den avlidne.

Enligt svensk lag ska dödsboets tillgångar och skulder redovisas till Skatteverket inom fyra månader från dödsfallet i en så kallad bouppteckning.

Om dödsboets tillgångar bara täcker begravningskostnader samt kostnader i samband med dödsfallet, kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan och den görs av kommunens socialförvaltning.

För att göra en dödsboanmälan kontaktar du socialkontoret och en handläggare som hjälper dig. Handläggaren kommer att boka in ett besök, oftast ett hembesök i den avlidnes hem, där man tillsammans går igenom dödsboets tillgångar och skulder.

Kan du få ekonomiskt bistånd till begravningskostnader?

Alla inkomster och tillgångar i dödsboet ska i första hand gå till begravningskostnaderna. Det är därför mycket viktigt att man inte rör de tillgångar som dödsboet har innan begravningskostnaderna är betalda.

Har dödsboet inte tillräckligt med tillgångar för att täcka begravningskostnaderna kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd till dem.

Ansökan prövas av socialnämnden som fattar beslut. Om ansökan beviljas kan det som högst uppgå till ett halvt prisbasbelopp.

Borgerlig begravning

För dig som inte vill ha en begravningsgudstjänst kan ha en borgerlig begravning. En borgerlig begravning är en begravningsceremoni. Anhöriga eller den avlidna kan genom testamente bestämma begravningsakten.

Begravningsombud

Begravningsombud utses av Västra Götalands länsstyrelse. Ombudet har som uppdrag att säkerhetsställa att personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intresse tillgodosedda. Begravningsombuden ska även granska hur Svenska kyrkan begravningsverksamheter och kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten. Vårt begravningsombud är Dag Forsström.

.

Caroline Hedlund, Administrativ assistent, 0325-184 21

Uppdaterad: