Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Stöd till familjen

Har du problem i din familj eller är du orolig för att ett barn i din närhet inte har det bra i sitt hem? Oavsett om du behöver hjälp för egen del eller är orolig för någon annan, så finns det hjälp att få.

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer.

Ibland kan familjer få problem eller gå igenom kriser som inte går att lösa på egen hand. Det är viktigt att du som behöver hjälp får det i rätt tid. Tveka inte att höra av dig. Här kan du läsa mer om olika former av stöd:

Hit kan du vända dig direkt för råd och stöd

Du kan kontakta familjerådgivningen S:t Lukas i Borås om du har behov av samtalsstöd i er parrelation. Dessa samtal kräver inte en biståndsbedömning.

Webbsida boras@sanktlukas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd du kan ansöka om

Vissa av kommunens insatser för barn, unga och familjer är biståndsbedömda. Det betyder att du behöver ansöka om stöd och att en socialsekreterare utreder och beslutar om du har rätt till stöd eller inte.

Vi strävar efter att i första hand ge förebyggande insatser. Det innebär att ge stöd i ett tidigt skede, innan problemen har blivit omfattande. Stödet ska stärka barn och ungas föräldrar och göra att barn och unga kan vara kvar i sin hemmiljö och i sin egen skola.

Om socialsekreteraren bedömer att barnet behöver mer omfattande stöd kan en placering utanför det egna hemmet ske genom familjehem, hem för vård och boende (HVB) eller stödboende.

Du kan kontakta någon av socialsekreterarna via vårt kontaktcenter, 0325 - 180 00 eller via e-post.

.

Ulrika Hautala, Verksamhetschef, 0325-181 57
Malin Sjöberg, Enhetschef myndighetsutövning, 0325-184 15
Marie Tapper, 1e Socialsekreterare, 0325-185 49
Annette Fridström, Socialsekreterare, 0325-181 58

Uppdaterad: