Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Adresser och gatunamn

Behöver du en ny adress eller har du frågor om adresser? Behöver du registrera lägenheter i ett flerfamiljshus? Här hittar du information om hur du ska gå till väga och vilka som kan hjälpa dig.

Flera olika små leksakshus i trä, handmålade.

Belägenhetsadresser

Att ha korrekta adresser är viktigt. Det kan rädda liv och spara tid och pengar. Alla byggnader där det bor människor eller där det pågår verksamhet i någon form ska ha en adress.

Syftet med belägenhetsadresser är att lättare hitta till platsen. Det är till nytta för den enskilde, räddningstjänsten, polisen, posten, kommunen (skola, barnomsorg, renhållning, hemtjänst med mera) taxi, tidningsutdelning och varutransporter.

Det är kommunen som beslutar om adresser och rapporterar in dem till Lantmäteriet. Lantmäteriet har ett adressregister för hela landet. Detta register används bland annat hos Skatteverket till folkbokföring. I Lantmäteriets handbok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta mer information om lägenhetsregistret.

Kan en fastighet ha flera adresser?

Ja, det kan den. Om fastigheten har flera entréer/byggnader eller gränsar mot flera gator kan den ha flera adresser.

Är fastighetens adress och postadress densamma?

Vanligtvis, men inte alltid. En postadress kan vara en postboxadress, vilket aldrig en fastighetsadress kan vara

Lägenhetsregistret

Enligt lagen om lägenhetsregister ska uppgifter om Sveriges bostäder föras in i ett lägenhetsregister. Lägenhetsregistret och folkbokföring på lägenhet är förutsättningar för framställning av registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik.

I lägenhetsregistret hittar du bland annat information om hur stor en lägenhet är, hur många rum den har och vad den har för kök. Den innehåller ingen information om vem som äger eller bor i bostaden.

Du som är fastighetsägare ska enligt lag lämna in uppgifter till Kommunen angående lägenhetsbeståndet. Lägenhetsregistret sköts av Svenljunga kommun. Syftet med lägenhetsregistret är att hjälpa SCB att ta fram hushålls- och boende statistik.

Vad ska rapporteras in till lägenhetsregistret?

Nybyggnation ändring eller rivning av bostadshus föranleder nästan alltid en ändring eller komplettering av lägenhetsregistret och det är fastighetsägaren som ska rapportera in uppgifterna.

Följande uppgifter ska lämnas in:

  • lägenhetsnummer
  • bostadsarea
  • antal rum
  • kökstyp
  • lägenhetskategori (vid specialbostad)

Bor du i lägenhet ska din fastighetsägare ha informerat dig om vilket nummer din lägenhet har. Lägenheternas nummer (fyrsiffrigt), om det finns fler än en lägenhet vid samma ingång, ska också finnas anslagna väl synligt i fastigheten.

Lägenhetsnummer

Det finns en svensk standard för numrering av lägenheter, beslutad av Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunen ajourhåller registret och gör ändringar och kompletteringar. Kommunen beslutar också om vilka nya lägenhetsnummer som ska gälla

Fastighetsägarna lämnar uppgifter till kommunen om förändringar i lägenhetsbeståndet som föranleder ändringar eller kompletteringar i registret. Fastighetsägarna ska också lämna förslag till kommunen om nya lägenhetsnummer samt informera de boende om de beslutade numren och anslå dem i byggnaden.

Lägenhetsnumret ska bland annat tala om på vilket våningsplan lägenheten finns. Det ska även visa på var bostaden ligger på våningsplanet. Lägenheternas nummer - fyra siffror - behöver finnas väl synligt i fastigheten.

Gatu- och vägnamn

Ibland är det nödvändigt att först besluta om ny namngivning av gata, väg eller plats, innan adressättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen betydligt längre tid, då namngivning görs genom ett samrådsförfarande med påföljande politiska beslut. Om möjligt tas beslut om vägnamn för nya vägar samband med detaljplaneprocessen.

.

Evelina Olausson, Kart-/Mättekniker, 0325-183 44

Uppdaterad: