Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Smittskydd

Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten råd och information om hur smittor kan undvikas.

Beskriver min bild

Kommunen arbetar för att förhindra objektburen smitta i sitt tillsynsarbete. Objektburen smitta är alla sjukdomar som kan spridas mellan objekt och människa. Alla typer av objekt och djur ingår i begreppet, till exempel livsmedel, ventilationsanläggningar, vattenanläggningar utomhus eller inne i fastigheter och andra vatteninstallationer, vilda djur, livsmedelsproducerande djur, skadedjur och sällskapsdjur.

 

Patientkontakterna för att bekämpa smittspridning handläggs av sjukvården. Var och en som misstänker sig ha smittats av en samhällsfarlig sjukdom är skyldig att omedelbart söka läkare för undersökning. Man är skyldig att följa läkarens förhållningsregler och att alla upplysningar om vart smittan kan ha kommit ifrån och vart den kan ha förts vidare.

Smitta mellan djur och människor

Sjukdomar som kan överföras mellan djur och människa kallas för zoonoser. Vid många zoonoser är djuren vid smittillfället inte sjuka utan endast bärare av smittämnet, som kan vara virus, bakterier, svampar eller parasiter. Exempel på zoonossjukdomar är infektioner av salmonella, campylobakter, papegojsjuka, harpest och EHEC.

Tillsynsansvar

Det är flera myndigheter delar på ansvaret för tillsyn av smittskydd, bl.a. kommunen, folkhälsomyndigheten och arbetsmiljöverket.

 

Smittskyddsarbetet ska förhindra spridning av främst samhällsfarliga sjukdomar och regleras i Smittskyddslagen. Folkhälsomyndigheten har det nationella ansvaret för smittskyddstillsynen och arbetet leds av den smittskyddsläkare som skall finnas i varje landsting. Kommunen ska, i samverkan med smittskyddsläkaren, vidta de åtgärder som kan vara nödvändiga på det lokala planet för att förhindra smittspridning.

Kommunens tillsyn

Arbetet med smittskydd innebär också mycket annat inom flera av kommunens tillsynsområden. Några exempel är att vid handläggning av enskilda avlopp ställs krav för att minska risk för läckage av smittämnen till grundvatten och brunnar, vid planerad tillsyn på förskolor ställs krav på rutiner för hygien, och en misstänkt matförgiftning kan innebära provtagning och utredning om orsaker.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 10 oktober 2018

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

 

Svenljunga kommun

512 80 Svenljunga

 

Besöksadress: Boråsvägen 13, Svenljunga

 

Telefon: 0325-180 00

E-post: kommun@svenljunga.se

 

Organisationsnummer 212000-1512

Följ Svenljunga