Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Bostadsnära skog

Träd är en viktig del i den offentliga miljön och för karaktären i varje enskilt bostadsområde. Grönområden fungerar som samhällets ”lungor” och bidrar med rening av dagvatten och avgaser samt skyddar mot buller.

Beskriver min bild

Skötsel av bostadsnära skog

Den bostadsnära skogen har en viktig funktion för den biologiska mångfalden. Naturen är ofta varierande med lövträd, gamla träd och med närhet till blommande trädgårdar. Ett paradis för många insekter och fåglar!

 

Träd i tätortsnära natur kan ibland få ta en hel del stryk genom att rötter skadas av vägar som anläggs, ledningar som dras och liknande. Detta kan göra att de blir försvagade och utgör en säkerhetsrisk och kan behöva tas ned. Det är även viktigt att träd som blir riktigt gamla tas ned innan de råkar falla av sig själva.

 

Kommunen äger mycket skog och grönområden i tätorterna. Det kan ibland vara svårt att hinna med att sköta allt efter alla önskemål och behov men vi försöker prioritera.

 

Har du idéer om hur naturen och skogen där du bo kan utvecklas så hör gärna av dig!

Önskemål om nedtagning av träd

Ibland kan boende tycka att träden stör av olika anledningar och vill då att de tas ned. Du får dock inte själv fälla träd som står på kommunens mark. Du kan lämna in önskemål om beskärning eller nedtagning av träd men du måste ha goda skäl för en sådan åtgärd och dina grannars medgivande. Vi gör sedan en bedömning om trädet ska beskäras, tas ner eller om det ska få stå kvar. Om träden utgör en säkerhetsrisk kan de dock behövas tas ned omgående.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 29 juli 2019