Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Gator och vägar

Vi är väghållare för de flesta gator inom tätorterna. Övriga gator och vägar är Trafikverket eller en vägförening ansvarig för. På denna sida får du reda på skillnaden, samt allt om sandning, sopning, skotta snö och gatubelysningar.

Beskriver min bild

Vem ansvarar för vilka vägar?

Alla gator och vägar har någon som ansvarar för skötsel och underhåll. Den som har det ansvaret kallas för väghållare. Det kan vara staten (Trafikverket), kommunen och enskilda vägsamfälligheter eller privatpersoner.

Trafikverkets vägar

De flesta vägar och genomfartsleder i vår kommun ägs och förvaltas av Trafikverket. Vid synpunkter på väghållning och vinterväghållning kontaktar du ansvariga entreprenörer för just ditt område.

 

Område Viskadalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Väg 156 västerut med anslutna mindre vägar.

Område Ätradalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Väg 154 i nord-sydlig riktning och väg 156 med angränsande vägar österut.

Område Boråslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Främst Hillared.

Kommunala gator.

Svenljunga kommun ansvarar för drift, nyproduktion och underhåll av kommunala gator i kommunens tätorter.

Enskilda vägar 

Vägföreningar och vägsamfälligheter är väghållare och ansvariga för egna vägar och enskilda vägar på landsbygden. De enskilda vägarna finns som regel utanför tätorterna. 

Underhåll

Underhåll av gator och vägar innebär barmarksrenhållning såsom sopning, vinterväghållning och beläggningsunderhåll. Underhåll sköts av väghållaren. Här nedanför kan du läsa mer om vad vi gör när det handlar om att skotta snö, halkbekämpning, sopa gator och vägbelysning.

Snöskottning och sandning
Städning av gator och trottoarer
Belysning
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 17 oktober 2018

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

 

Svenljunga kommun

512 80 Svenljunga

 

Besöksadress: Boråsvägen 13, Svenljunga

 

Telefon: 0325-180 00

E-post: kommun@svenljunga.se

 

Organisationsnummer 212000-1512

Följ Svenljunga