Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Transportdispens

För transporter som är längre, bredare eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger krävs tillstånd (transportdispens).

Flera lastbilar med Bred Last.

Det är Trafikverket eller kommunen som prövar undantag (dispens) från trafikförordningen (TrF) när det gäller breda, långa och tunga transporter. Undantag får medges om det behövs av särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Sker transporten enbart inom Svenljunga kommun ska ansökan skickas till oss.

Berör transporten flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverket i den region färden påbörjas. Om färden påbörjas i Svenljunga men avslutas i en annan kommun ska du vända dig till Trafikverket region Väst.

Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information.

.

Fredrik Skoog, Gatu- och fritidschef, 0325-181 93

Uppdaterad: