Tillbaka till startsidan

Du är här:

Återrapport byalagspeng

Här kan du göra en digital ansökan av byalagpengen. Längst ner på sidan hittar du även Återrapporten i blankettformat.


Ange samma projektnamn som vid ansökan
Kontaktperson
Fyll i kontaktuppgifter till den som är ansvarig för projektet
Kontaktperson
Tillhörande byalag * (obligatorisk)
Vilket byalag tillhör projektet
Tillhörande byalag
Beskriv kortfattat vad byalagspengen har använts till. Hur blev resultatet? Mervärde?

Bifoga en ekonomisk redovisning på kostnader och intäkter

Ange om det blev pengar över från bidraget och hur mycket.

Ladda upp kvitton/underlag
Har ordförande i tillhörande byalag fått ta del av redovisningen * (obligatorisk)
Bidraget betalas ut till ansvarigt byalag och att ordförande godkänt ansökan är ett krav. Alla bidragsansökningar kontrolleras med byalagen.
Har ordförande i tillhörande byalag fått ta del av redovisningen


Kontakt till ordförande som godkänt redovisningen  * (obligatorisk)
Skriv vem du har varit i kontakt med
Kontakt till ordförande som godkänt redovisningenBlanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Emelie Romland, Kommunutvecklare, 0325-183 07

Uppdaterad: