Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Kommunstyrelseförvaltningen

På kommunstyrelseförvaltningen arbetar vi med både administration och strategiska frågor. Enheterna under denna förvaltning har mycket olika uppdrag. Dessutom är vi förvaltning för flera nämnder. På denna sida kan du läsa om våra uppdrag. 

Beskriver min bild

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteperson, och dessutom chef för kommunstyrelseförvaltningen. Kommunchef, förvaltningschefer och chefer för funktionerna ekonomi, IT, personal och kansli bildar tillsammans kommunledningsgruppen (KLG). De träffas regelbundet för att diskutera och besluta om strategiska frågor för arbetet i kommunen.

Nämnder

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och samverkansnämnden arbetsmarknad.

Kanslienheten
IT-enheten
Ekonomienheten
Personalenheten
Arbetsmarknadsenheten
Integrationsenheten

.

Kontakt

Uppdaterad: 17 oktober 2018

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

 

Svenljunga kommun

512 80 Svenljunga

 

Besöksadress: Boråsvägen 13, Svenljunga

 

Telefon: 0325-180 00

E-post: kommun@svenljunga.se

 

Organisationsnummer 212000-1512

Följ Svenljunga