Tillbaka till startsidan

Du är här:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en viktig förutsättning för att kommunen ska vara en bra plats att leva och bo på. Det är vi som sköter om det mesta av det fysiska som du som kommuninvånare ser omkring dig.

Beskriver min bild

Politiskt styrs vårt arbete av samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde. Det är vi som


  • lagar maten till barnen i skolan och sköter om lekplatserna och parkerna som de leker i
  • ser till så att du får vatten till ditt morgonkaffe
  • tar hand om ditt avfall
  • sköter om gatorna du går, cyklar och kör på
  • tar emot dig i simhallen, i biblioteket och på återvinningscentralen
  • planlägger mark så att du kan bygga hus och våra företag kan utvecklas
  • tittar på din ansökan om bygglov, eget avlopp eller värmepump
  • kontrollerar restauranger, solarier och industrier så att de följer de regler som finns.


För att vi ska kunna hantera alla dessa olika områden är vi uppdelade i sex enheter med olika ansvarsområden.

Avfallsenheten
Gatu- och fritidsenheten
Kostenheten
Kulturenheten
Miljö- och byggenheten
VA-enheten
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef, 0325-183 39

Uppdaterad: