Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Buller och luftkvalitet

Ljudmiljö och luftkvalitet är viktiga faktorer för vårt välbefinnande. På denna sida får du reda på vad du kan göra vid störande buller och vad som gäller för luftkvaliteten.

en bärbar dator, bredvid ligger det en telefon och ett par hörlurar

Störande buller

Om du störs av buller ska du i första hand själv först kontakta den som har verksamheten som bullrar för att komma till rätta med problemet. Får du inget gehör för dina synpunkter kan du kontakta kommunen.

Grannen spelar hög musik

Tala med din granne om du tycker att hon/han spelar hög musik. Kanske är din granne inte medveten om problemet. Det bästa är om ni kan komma överens om tidpunkter då musiken inte stör. Går det inte, kontaktar du fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Buller i lägenheten från fasta installationer

Om det bullrar från tvättstugan, ventilationen eller annan fast installation i huset ta i första hand kontakt med fastighetsägaren eller bostadsrättföreningens styrelse. Kanske beror bullret på något tekniskt fel som lätt kan rättas till.

Jag störs av min grannes luftvärmepump

Om du tycker att din grannes luftvärmepump bullrar för mycket ska du i första hand prata med honom/henne. Din granne ansvarar för att luftvärmepumpen inte stör dig och andra som bor i närheten. Om det inte hjälper kan du kontakta kommunen.

Höga ljudnivåer i offentliga lokaler

Misstänker du att ljudnivån är skadligt hög i någon offentlig lokal kontakta verksamhetsutövaren. Om problemen fortsätter kan du kontakta kommunen.

Buller från industrier eller andra verksamheter

Om någon verksamhet medför störande buller i ditt hem till exempel från industri eller restaurang, kontakta i första hand verksamheten och sedan kommunen om bullret kvarstår.

.

Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62
Anna Nikumaa, Miljöhandläggare, 0325-184 32
Oscar Hedén, Livsmedelsinspektör, 0325-184 44

Uppdaterad: