Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Temperaturer och drag

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv och därför är det naturligtvis viktigt med en bra inomhusmiljö. Luftens temperatur, fuktighet och drag påverkar inomhusmiljön och din hälsa.

Temperatur

De flesta människor anser att en rumstemperatur mellan +20-24°C upplevs som behaglig. I flerbostadshus, där alla har olika önskemål och behov, kan det vara svårt att själv reglera temperaturen till lagom nivå.

Drag

Hur du upplever inomhusklimatet beror på många olika faktorer. Drag kan göra att temperaturen känns lägre än vad termometern visar. Drag uppkommer oftast genom att kall luft kommer in genom friskluftsventiler eller otätheter i fönster och dörrar eller kanske genom en otät yttervägg. Det kan också kännas kallt om man sitter nära en kall yta. Tänk på att inte skymma elementen med möbler eller gardiner eftersom det kan hindra elementen från att värma kall luft som kommer in vid fönstret.

Luftfuktighet

Den relativa fuktigheten kan också påverka vår uppfattning om hur varmt det är i vår lägenhet. Vid normala inomhustemperaturer bör den relativa fuktigheten ligga mellan 25-50 procent. Om den blir för hög finns risk för att kvalster ska föröka sig.

Om inomhusluften känns för torr, kan det ofta bero på att det är för varmt. Det kan också bero på att luften innehåller mycket damm eller andra föroreningar. Ett tips kan vara att sänka inomhustemperaturen någon grad för att se om besvären försvinner. Det är givetvis även viktigt att bostadens ventilationssystem fungerar som det ska.

.

Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62

Uppdaterad: