Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Landsbygdsdialog Träffpunkt

Träffpunkt är vår modell för landsbygdsdialog med syfte att vi ska bli bättre på att tillsammans arbeta mot visionen: Svenljunga - här skapar vi det godaste livet. På denna sida får du reda på vad Träffpunkt innebär och hur du kan vara med och påverka kommunens utveckling via Träffpunkt.

Beskriver min bild

Träffpunkt är en modell som skapar möten och samarbeten, med fokus på att utveckla ett särskilt geografiskt område. Det bygger på kommuninvånarens engagemang och känsla för sitt närområde. Träffpunkt uppmanar oss till ett förvaltningsöverskridande arbete, i samverkan med politiken.


Att kontinuerligt mötas och samtala ökar förståelsen och kunskapen mellan oss (invånare, kommunen/förvaltningar/politiken). Det är därför en viktig faktor för det gemensamma arbetet med att nå kommunens vision.

Nu är det dags för Träffpunkt Axelfors!

I höst är det dags för dialog i området som vi kallar Axelfors. Axelfors omfattar områden kring Svenljunga tätort så som Örsås, Revesjö, Redslared, Strömsfors och Ullasjö. Klicka här om du bor i området och vill besvara enkäten eller anmäla ditt deltagande på träffen ( sista dag för att besvara enkäten är den 21/10).

Träffpunkt är en dialog i fyra steg

Första steget är insamling av underlag från invånare och lokala företag, detta sker genom digitala enkäter.

Steg två är ett dialogmöte mellan invånare och tjänstepersoner.

Steg tre är dialogmöte där mellan invånare och politiker.

Det sista avslutande steget har fokus på uppföljning med träffar inom olika, mindre grupperingar.


Modellens tyngdpunkt och framgång bygger på att tjänstepersoner med rätt kompetens och mandat att fatta beslut deltar i dialogmötena. För att skapa tilltro mellan vår organisation och kommuninvånaren är det viktigt att ansvariga i respektive område avsätter tid och förebereder sig på inkomna frågor så vi kan ge så tydliga svar och att rätt arbetsgrupper kan bildas.

Geografisk uppdelning

Dialogmötena sker i fem olika geografiska områden och omfattar hela Svenljunga kommun förutom Svenljunga tätort.


Områdena är uppdelade enligt följande:

  • Träffpunkt Högvad, inkluderar orterna: Mjöbäck, Överlida och Holsljunga
  • Träffpunkt Kindaholm, inkluderar orterna: Håcksvik, Kalv, Mårdaklev och Östra Frölunda
  • Träffpunkt Lysjö norra, inkluderar orterna: Hillared och Sandsjön
  • Träffpunkt Lysjö södra, inkluderar orterna: Sexdrega och Roasjö
  • Träffpunkt Axelfors, inkluderar orterna: Redslared, Revesjö, Ullasjö, Ringestena, Örsås och Strömsfors

När sker nästa Träffpunkt?

Det sker två Träffpunkter per år, en på våren och en på hösten. Varje år tar vi oss alltså an två geografiska områden. Undantag är valår för riksdag, kommun- och regionfullmäktige - då sker inget möte på hösten.


Nästa tillfälle för Träffpunkt och varje dialogmöteinformerar vi om via våra nyheter, våra sociala medier och på vår informationssida i Svenljunga Tranemo Tidning.


När kommer Träffpunkt till ditt område?

År

2020

2021

2022

Vår

Lysjö södra (Sexdrega, Roasjö)

Kindaholm

Lysjö norra (Hillared, Sandsjön)

Höst

Axelfors (Redslared, Revesjö, Örsås, Strömsfors, Ullasjö, Ringestena)

Högvad

Riksdags-/region- och kommunvalVem kan delta?

Till varje Träffpunkt är kommuninvånare som är bosatt i det aktuella geografiska området välkomna. Även lokala företag inom det geografiska området kan svara på enkäten och delta på dialogmötena.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 30 september 2020