Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Landsbygdsdialog Träffpunkt

Just nu håller vi på att utveckla och utvärdera vår medborgardialog Träffpunkt. På denna sidan kan du läsa mer om hur dialogen gick till.

Hand håller upp gröna blad, fingrarna är målade i samma gröna färg.

Vad händer nu?

Under hösten kommer ett förslag på en uppdaterad Träffpunkt dialog presenteras för kommunfullmäktige som kommer ta beslut på en eventuell fortsättning.

Vem kan delta?

Till varje Träffpunkt är kommuninvånare som är bosatt i det aktuella geografiska området välkomna. Även lokala företag inom det geografiska området kan svara på enkäten och delta på dialogmötena.

Så går det till - En modell i fyra steg

Under steg ett samlas underlag in från invånare och lokala företag, detta gör vi genom digitala enkäter.

Steg två är ett dialogmöte mellan invånare och tjänstepersoner. Här för vi dialog om saker som kommit fram i enkäterna som tjänstepersoner ansvarar för. Det kan vara att det saknas papperskorgar, idéer på fler motionsmöjligheter med mera. Under mötet kan vi bilda arbetsgrupper utifrån dialogen. Arbetsgrupperna består av både invånare, eventuella företag och tjänstepersoner.

Steg tre är ett dialogmöte mellan invånare och politiker. Under mötet tar vi upp saker som framkommit under enkäten och under mötet med tjänstepersoner som politiken ansvarar för.

I det sista steget har vi fokus på utvecklingsarbete och uppföljning. Vi träffas regelbundet i de olika arbetsgrupperna och har ett möte med representanter från varje byalag för att byta erfarenheter.

Geografisk uppdelning

Dialogmötena sker i fem olika geografiska områden och omfattar hela Svenljunga kommun förutom Svenljunga tätort.

  • Träffpunkt Högvad består av Mjöbäck, Överlida och Holsljunga
  • Träffpunkt Kindaholm består av Håcksvik, Kalv, Mårdaklev och Östra Frölunda
  • Träffpunkt Lysjö norra består av Hillared och Sandsjön
  • Träffpunkt Lysjö södra består av Sexdrega och Roasjö
  • Träffpunkt Axelfors består av Redslared, Revesjö, Ullasjö, Ringestena, Örsås och Strömsfors

När sker nästa Träffpunkt?

Vi har avslutat första omgången av vår Träffpunktsdialog och håller just nu på att utvärdera dialogen. Det kommer sedan tas ett politiskt beslut om och hur vi ska fortsätta.

När kommer träffpunkt till dig?

År

Vår

Höst

2020

Lysjö södra (Sexdrega, Roasjö).

Inställt.

2021

Inställt.

Axelfors (Redslared, Revesjö, Örsås, Strömsfors, Ullasjö, Ringestena).

2022

Kindaholm (Ö. Frölunda, Mårdaklev, Kalv, Håckvik).

Riksdags- /region- och kommunalval

2023

Högvad (Överlida, Mjöbäck, Holsljunga).

Lysjö norra (Hillared, Sandsjön).

Därför har vi valt att arbeta med Träffpunkt

Träffpunkt är en modell som skapar möten och samarbeten, med fokus på att utveckla ett särskilt geografiskt område. Den bygger på kommuninvånarens engagemang och känsla för sitt närområde. Träffpunkt uppmanar oss till ett förvaltningsöverskridande arbete, i samverkan med politiken.

Att kontinuerligt mötas och samtala ökar förståelsen och kunskapen mellan oss (invånare, kommunen/förvaltningar/politiken). Mötet är en viktig faktor för det gemensamma arbetet med att nå kommunens vision.

Modellens tyngdpunkt och framgång bygger på att tjänstepersoner med rätt kompetens och mandat att fatta beslut deltar i dialogmötena. För att skapa tilltro mellan vår organisation och kommuninvånaren har ansvarig tjänsteperson i respektive område avsatt tid och föreberett sig på inkomna frågor så vi kan ge så tydliga svar och att rätt arbetsgrupper kan bildas.

.

Emelie Romland, Kanslichef, 0325-183 07

Uppdaterad: