Du är här:

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola och fritidshem, grundskola, vuxenutbildning och kulturskola.

Barn- och utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande utgör nämndens presidium. Nämndens beredande organ, arbetsutskottet, består av presidiet tillsammans med ytterligare en ledamot.

Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden 2019-2022

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Torsten Lindh

Socialdemokraterna (S)

Vice ordförande

Ann Wallnedal

Landsbygdspartiet Oberoende (LPo)

Ledamot

Peo Rosander

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Lola Lundberg

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Urban Nylén

Moderaterna (M)

Ledamot

Louise Björkman

Moderaterna (M)

Ledamot, arbetsutskott

Anne-Louise Karlsson

Politiskt obunden (-)

Ledamot

Marianne Josefsson

Miljöpartiet (MP)

Ledamot

Patrik Thorén

Sverigedemokraterna (SD)


Ersättare
Verksamhetsplan
Årsbokslut
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Tommy Fock, Barn- och utbildningschef, 0325-183 60
Cecilia Axelsson, Nämndsekreterare, 0325-183 62

Uppdaterad: