Du är här:

Demens

Det finns olika former av stöd och hjälp till dig som har en demenssjukdom och till dina anhöriga.

gammal nyckel på ett sten hjärta

Demensteam

Kommunens demensteam Öppnas i nytt fönster. är en grupp av sjuksköterska, undersköterskor som är specialutbildade inom omvårdnad kring personer med demenssjukdom. Vi har både erfarenhet, intresse och engagemang för att förbättra vardagen för dessa personer. Arbetsterapeut och Fysioterapeut ingår i demensteamet när det behövs.

Demenshandlingsplan Pdf, 350 kB, öppnas i nytt fönster.

Hemtjänst

Inom hemtjänsten finns omvårdnadspersonal som har särskild kunskap om hur demenssjukdomar påverkar en människa och hur vi bäst bemöter, stöttar och hjälper en drabbad person.

Information om hemtjänst. Öppnas i nytt fönster.

Avlösning i hemmet

Avlösning är till för dig som inte kan vara ensam. Omvårdnadspersonal från hemtjänsten kommer hem till dig och är hos dig när din sammanboende behöver lämna hemmet och göra något annat.

Dagvård för demenssjuka

dagvården Öppnas i nytt fönster. som finns på Klockaregården, finns tillgång till omvårdnadspersonal och sjuksköterska. Syftet är att du ska få social samvaro och stimulans. För din sammanboende kan det även innebära en stunds avlösning.

Växelvård

Växelvård Öppnas i nytt fönster. innebär att du vistas en eller två veckor av fyra på ett korttidsboende för att avlasta din sammanboende.

Vård- och omsorgsboende

Till ett vård- och omsorgsboende kan flytta när ditt behov av stöd, hjälp och tillsyn är så stort att det inte längre kan ges tryggt till dig i ditt hem.

vård- och omsorgsboendet Öppnas i nytt fönster. finns alltid tillgång till omvårdnadspersonal och sjuksköterska.

Boende för dig med demenssjukdom finns här:

*Östra Frölunda på Östrabo Gläntan

*Svenljunga på Klockaregården Blå Viol

*Sexdrega på Skogslyckan och Bofinken

Anhörigstöd

Som anhörig är du ovärderlig men ibland kan du också behöva stöd och tid för dig själv. Du är välkommen att höra av dig till kommunens anhörigstöd.  

Hur gör jag för att få stöd och hjälp?

Du ansöker hos våra biståndshandläggare.

Du kan ansöka skriftigen på en ansökningsblankett eller muntligen genom att ringa omsorgsutredare.

Blankett: Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen. Pdf, 850 kB, öppnas i nytt fönster.

Vem ska jag kontakta?

Kontaktuppgifter till biståndshandläggarna.
Telefontid: helgfria vardagar mellan klockan 08.30-09.30

Kontaktlista biståndshandläggare

Geografiskt område

Biståndshandläggare

Telefon

E-post

Norra området: Sexdrega, Roasjö och Hillared.

Rebecca Wenström

0325-182 17

Skicka e-post till Rebecca

Södra området; Östra Frölunda, Kalv, Håcksvik, Mårdaklev, Överlida, Mjöbäck och Holsljunga

Ingrid Nyberg

0325-
184 54

Skicka e-post till Ingrid


Centrala området: Centrala Svenljunga, Axelfors, Strömsfors, Örsås, Revesjö, Redslared och Ringestena

Sara Colling

0325-
181 94

Skicka e-post till Sara


Planerar hem dig från sjukhus,korttidsvistelse samt boendeplanering.

Berbir Teljigovic och Susanne Arvidsson

0325-184 50,

0325-184 28


Skicka e-post till Berbir

Skicka e-post till Susanne


Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: