Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Funktionsnedsättning

Det finns olika former av stöd och service riktade till barn och vuxna som har en funktionsnedsättning. Syftet med stödet är att du ska kunna leva och ta del av samhället som alla andra.

Vilket stöd kan jag få?

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp med din förmåga att ta hand om dig själv i det dagliga livet, att umgås med andra och att arbeta eller att delta i aktiviteter.

Stödet kan till exempel innebära hjälp

  • i hemmet
  • med lämpligt boende
  • med sysselsättning och daglig verksamhet
  • med korttidsvistelse
  • som personlig assistans eller ledsagarservice

Rätten till insatserna prövas både enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Så här ansöker du

Ansökan om bistånd eller begäran om insatser enligt LSS och socialtjänstlagen, görs till kommunen. Ansökan behandlas av en socialsekreterare från kommunens Individ- och familjeomsorg. Handläggaren gör ofta ett hembesök för att samla information och prövar sedan din ansökan mot gällande lagstiftning och fattar beslut.

Under E-tjänster hittar du blanketten för att ansöka om bistånd eller begära insatser enligt LSS. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte är nöjd med beslutet du får kan du överklaga.

.

Dennis Karlsson, LSS-Handläggare, 0325-183 71
Katarina Rickardsson, LSS-Handläggare, 0325-184 19

Uppdaterad: