Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Ensamkommande barn

Med ensamkommande barn menas att ett barn är under 18 år och kommer till Sverige och söker asyl men kommer utan föräldrar eller annan person som gått in i föräldrars ställe.

ett barn som går på en skogs stig och håller sin nalle

De barn som anvisas till Svenljunga kommun bor i så kallat Hem för vård eller boende, stödlägenhet eller i familjhem. Barnet får en god man utsedd åt sig och som då hjälper till med myndighetskontakter eller annat som ett omyndigt barn behöver hjälp med.

När ett barn blir 18 år och fortfarande är asylsökande, görs en individuell bedömning för att utreda om ett fortsatt vårdbehov finns. Om inte ett vårdbehov finns, erbjuds barnen ett boende i Migrationsverkets regi.

Vanliga frågor

.

Uppdaterad: