Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Produkter avsedda för kontakt med livsmedel

Om du har en verksamhet som tillverkar, förädlar eller distribuerar produkter avsedda för kontakt med livsmedel ska du registrera den hos miljöförvaltningen.

Behöver du registrera din verksamhet?

Du som har ett företag som tillverkar, importerar eller säljer kontaktmaterial/produkter, omfattas av miljöförvaltningens kontroll. Därför måste du registrera din verksamhet hos miljöförvaltningen senast den 1 juli 2024.

Dessa behöver inte registrera

Följande verksamheter är undantagna från registreringsplikten:

  • Verksamheter som under ett räkenskapsår beräknas ha en omsättning avseende FCM som understiger 80.000 kronor.
  • Verksamheter som beräknas tillverka, förädla eller importera färre än 1 000 enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
  • Restauranger och andra som hanterar FCM.

Lagstiftningen om kontaktmaterial riktar sig alltså till de företag som tillverkar eller släpper ut dessa material/produkter på marknaden, och inte till livsmedelsföretagare som använder kontaktmaterialen. Du som till exempel har en restaurang eller annan verksamhet där ni använder köksmaskiner etc, behöver inte göra någon särskild registrering för kontaktmaterial. Hur ni hanterar dem tas om hand i den vanliga kontrollen som miljöförvaltningen gör hos er. Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har bra information om Food Contact Materials och vilka verksamheter det gäller.

Avgift för registrering

Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för att handlägga din anmälan. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden.

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: