Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Alkohol

Du som vill servera alkoholhaltiga drycker behöver ansöka om serverings­tillstånd hos oss. Tillstånd kan ges för servering till allmänheten eller i slutna sällskap och kan gälla året runt eller vid ett enstaka tillfälle.

person häller upp ett glas rött vin på ett trädäck

Från och med den 1 november 2023 samverkar vi med Marks kommun gällande alkohol, tobak, tobaksfria nikotinprodukter och folköl. Ansvaret ligger fortfarande på samhällsbyggnadsnämnden i Svenljunga kommun men det är tjänstepersoner hos Marks kommun som utreder ansökningar och genomför tillsyn för Svenljunga kommun.

Handlingarna ska fortsättningsvis skickas till Svenljunga kommun som hanterar och har ansvar för arkiveringen av samtliga handlingar.

Alkoholservering

Servering av spritdrycker, vin, starköl och annan jäst alkoholdryck får bara göras av dig som har serveringstillstånd. Normaltiden för servering på restaurang är klockan 11.00-01.00. Enligt kommunens riktlinjer kan utökad serveringstid beviljas till klockan 02.00.

På sidan Ansöka om serveringstillstånd kan du läsa mer om vad du behöver göra för att få ett serveringstillstånd.

Vilken typ av serveringstillstånd behöver du?

Det finns olika tillstånd du kan söka beroende på vilken verksamhet du har. Du kan söka stadigvarande eller tillfälliga tillstånd. Det kan gälla för servering till allmänheten eller till ett slutet sällskap. Här nedanför kan du läsa mer om olika typer av tillstånd.

Kontaktuppgifter

Martin Sila Lindberg, Alkohol- och tobakshandläggare
E-post: Martin.Lindberg@svenljunga.se
Telefon: 0320-217130

Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tills vidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.

Ett stadigvarande tillstånd kan antingen gälla året runt eller bara under en viss tid av året, så kallade säsongsrättigheter. Exempel på säsongsrättighet är en restaurang som har tillstånd för servering endast under sommarmånaderna.

Serveringstillstånd till allmänheten är alltid kopplat till en viss lokal. Därför måste du som söker tillstånd ha dispositionsrätt till lokalen. Serveringsstället måste ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter, detta gäller förrätter, huvudrätter och efterrätter.

Blankett för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som bedriver catering eller har en festvåning kan söka ett stadigvarande tillstånd att i din verksamhet även servera alkoholdrycker. Observera att det endast gäller slutna sällskap.

Blankett för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid cateringverksamhet måste du som tillståndshavare inför varje cateringtillfälle anmäla till oss i vilken lokal serveringen ska ske.

Catering får endast ske i vad som kan räknas som en lokal. Catering medges i normalfallet inte för utomhusevents, till exempel festivaler eller liknande, vid sådana tillfällen ska du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten eller slutet sällskap.

Lokaler vid catering ska uppfylla alkohollagens krav på brandsäkerhet om det inte rör sig om privata lokaler, intyg om detta ska bifogas anmälan.

Blankett för anmälan av serveringslokal vid catering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är ett slutet sällskap? 

För att det ska vara fråga om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är känd innan det aktuella arrangemanget. Om en okänd kan lösa medlemskap i entrén, är det inte fråga om ett slutet sällskap. Det krävs att det finns ett gemensamt intresse eller ett annat innehållsmässigt samband mellan medlemmarna. 

Om du ska ha ett arrangemang dit allmänheten får komma under en begränsad tid, kanske en konsert eller en festival, så behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd för att få lov att sälja och servera alkohol.

Blankett för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du måste söka oavsett om du har ett tillstånd sen tidigare eller inte. Du kan till exempel vara etablerad krögare som vid en festival vill servera alkohol på en annan plats än din restaurang. Utredningen går oftast snabbare om du redan har ett tillstånd.

Vad händer om mitt arrangemang måste flytta till annan plats?

Ett serveringstillstånd gäller bara för dig som har fått det och för den mark, lokal eller det område som står i beslutet. Om arrangemanget flyttas gäller inte tillståndet längre. Du måste då ansöka om ett nytt tillstånd.

Fest i föreningen? Personalfest? Om du ska sälja och servera alkohol till ett begränsat antal i förväg bestämda gäster behöver du serveringstillstånd för inbjudna vid ett enstaka tillfälle.

Tillståndet innebär att du får servera alkohol mot någon form av betalning.

Blankett för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När behöver jag inte serveringstillstånd?

Exempel då du inte behöver serveringstillstånd kan vara vid en privat bröllopsfest eller 50-årsfest. Serveringstillstånd behövs inte om samtliga krav nedan är uppfyllda:

  • Det är ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
  • Det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna. (annan försäljning av t.ex. mat eller inträde med vinstintresse får ej heller bedrivas)
  • Det äger rum i lokaler där det inte redan finns ett serveringstillstånd.

Vad är ett slutet sällskap?

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse utöver själva evenemanget. Medlemskretsen ska vara känd i förväg. Det kan vara en förening, företag eller liknande. Lokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster. Det är alltså inte ett slutet sällskap om man till exempel kan bli medlem i entrén. Om personkretsen inte är begränsad är det samma sak som att servera till allmänheten.

Med provsmakning menas små mängder av en eller flera olika produkter för en uppfattning om kvalitet och smak. Om du har ett stadigvarande serveringstillstånd i Svenljunga kommun har du möjlighet att anmäla att du vill anordna provsmakning av drycker i det egna sortimentet.

Särskilt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker kan ges i två fall. Till partihandlare och till den som producerar alkoholdrycker. Vid mässor eller liknande behöver varje partihandlare och producent ansöka om ett eget tillstånd.

När du har serveringstillstånd för restaurang

Du som redan har ett serveringstillstånd för din restaurang måste skicka in en anmälan till kommunen när du ska arrangera en provsmakning. Det som skiljer en provsmakning från ett ”vanligt” serveringstillstånd är att du endast får servera små mängder samt att det inte finns något krav på att tillhandahålla mat vid serveringen. Omfattar ditt serveringstillstånd bara öl och vin så får du inte anordna provsmakning av starksprit.

Blankett för anmälan av provsmakning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du producerar själv eller är godkänd partihandlare

Om du har tillstånd att tillverka alkoholdrycker och de produceras av råvaror från din egen gård och om du också innehar ett stadigvarande serveringstillstånd har du rätt att, efter anmälan till kommunen, erbjuda provsmakning av dina egenproducerade drycker vid tillverkningsstället.

Om du saknar ett stadigvarande serveringstillstånd kan du som godkänd tillverkare ansöka om ett tillfälligt tillstånd för provsmakning.

Om du är en partihandlare som anordnar provsmakningen och inte innehar ett stadigvarande serveringstillstånd ansöker du om ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses.

Blankett för ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du får krydda din egen snaps vid traditionella högtider. Men du måste anmäla det till oss först. Det gäller bara traditionell snaps vid till exempel julbord och motsvarande tillfällen. Shots och blandningar av andra spritdrycker räknas inte som snaps.

Blankett för anmälan av kryddning av snaps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan söka tillstånd för servering av vin och starköl i en teater eller konsertlokals foajé vid paus i föreställningen. Tillståndet kan vara antingen tillfälligt eller stadigvarande.

Blankett för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det ställs inga krav på kök eller lagad mat och servering får endast ske i paus under föreställning. Alkoholservering får inte ske i samband med evenemang där stor del av publiken är under 18 år.

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan ansöka om tillfällig eller permanent utökning av det tillståndet. Det kan handla om utökad serveringsyta eller förlängning av serveringstiden.

Blankett för ansökan om stadigvarande ändring i gällande serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för ansökan om tillfällig ändring i gällande serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du däremot vill servera alkohol på en annan plats än där du har ditt tillstånd behöver du söka ett tillfälligt serveringstillstånd för det.

Blankett för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din verksamhet förändras till sin omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för tillsynen ska detta anmälas till oss. Detsamma gäller betydande förändringar av ägarförhållandena.

Blankett för anmälan av färändringar i ägande och verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ombyggnad av serveringslokalen

Om serveringslokalen ändras utan att det krävs ett särskilt medgivande ska du som tillståndshavaren anmäla detta till oss på tillsynsmyndigheten. Om förändringen i lokalen är så omfattande att bygglov krävs ska ansökan om ändring i tillstånd fyllas i. Till anmälan bifogas ritning och uppgift om antalet sittplatser i lokalen och i förekommande fall även uppgifter om vad förändringen kostar och hur den finansierats.

Ändrade ägar- och styrelseförhållanden

Den som har beviljats serveringstillstånd är skyldig att anmäla till tillståndsenheten när kretsen av personer med betydande inflytande (PBI) i rörelsen förändras. Detta betyder att du som tillståndshavare ska anmäla till exempel när det sker förändringar i styrelsen eller om det sker förändringar i ägarförhållande Exempel på andra tillfällen när en anmälan krävs är vid byte av firmatecknare eller driftsansvarig.

.

Martin Lindberg, Alkohol- och tobakshandläggare, 0325-180 00

Uppdaterad: