Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Livsmedel

Tänker du öppna en livsmedelsbutik, ta över en restaurang eller starta någon annan livsmedelsverksamhet? På de här sidorna finns det information för dig som är, eller ska bli, företagare i livsmedelsbranschen.

rotsaker och lök på ett skärbräda

Livsmedelsanläggning och livsmedelsföretag

En livsmedelsanläggning är en lokal där en livsmedelsföretagare hanterar (bereder, säljer, serverar, lagrar och så vidare) livsmedel. Det vill säga allt från kiosker och brödbutiker till restauranger, mataffärer och tillverkare av livsmedel.

Ett livsmedelsföretag kan vara privat eller offentligt och kan drivas med eller utan vinstsyfte. Det är du som driver en restaurang, cafè, butik eller på annat sätt har har en verksamhet med anknytning till livsmedel som är livsmedelsföretagare. Även mellanhänder som importörer kan vara ett livsmedelsföretagare och lagret en anläggning. Mer information hittar du på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Starta nytt eller ta över befintlig verksamhet

Innan du startar eller tar över en livsmedelsanläggning behöver du registrera din verksamhet hos kommunen. Läs mer på Starta och driva livsmedelsföretag.

Mer information om att starta livsmedelsverksamhet hittar du även på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driva livsmedelsverksamhet

Du som är livsmedelsföretagare har bland annat ansvaret för att livsmedlen du säljer är säkra och rätt märkta.

Branschriktlinjer

Många branschorganisationer har tagit fram riktlinjer för hur du som företagare kan göra för att uppfylla de krav som finns i livsmedelslagstiftningen. De kallas branschriktlinjer och är granskade och godkända av Livsmedelsverket.

Branschriktlinjer finns för många olika verksamheter och ämnesområden, bland annat restauranger, samlingslokaler, utomhusmatlagning, kosttillskott och allergi. En fullständig lista finns på Livsmedelsverkets webbplats om branschriktinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Egenkontroll

Du som är livsmedelsföretagare är ansvarig för att maten du säljer eller serverar är säker att äta och har rätt märkning och sammansättning. Därför måste du ha ett system för att kontrollera din verksamhet. Det kallas egenkontroll.

Kontroll, tillsyn och avgifter

Det är vi på miljöenheten som ansvarar för kontrollen av hur du följer lagstiftningens krav i din verksamhet. Detta får du betala för. Läs mer om detta på sidan Livsmedelskontroll och avgifter.

Dricksvatten

Allt vatten som är avsett för dryck, matlagning eller beredning av livsmedel räknas som dricksvatten. Till och med allt vatten som används i livsmedelsproducerande företag räknas som dricksvatten. Om du har en verksamhet som använder dricksvatten från en egen brunn eller gemensamhetsanläggning måste du registrera den särskilt som en dricksvattenanläggning.

.

Oscar Hedén, Livsmedelsinspektör, 0325-184 44

Uppdaterad: