Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, får säljas i detaljhandeln. Om du som näringsidkare vill sälja receptfria läkemedel måste du först anmäla det till Läkemedelsverket.

tabletter ligger på ett löv

Från och med den 1 november 2023 samverkar vi med Marks kommun gällande alkohol, tobak, tobaksfria nikotinprodukter och folköl. Ansvaret ligger fortfarande på samhällsbyggnadsnämnden i Svenljunga kommun men det är tjänstepersoner hos Marks kommun som utreder ansökningar och genomför tillsyn för Svenljunga kommun.

Handlingarna ska fortsättningsvis skickas till Svenljunga kommun som hanterar och har ansvar för arkiveringen av samtliga handlingar.

Anmälan om försäljning

För att få sälja receptfria läkemedel i butik måste försäljning anmälas till Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du måste också anmäla alla större förändringar i din verksamhet, till exempel förändrade kontaktuppgifter eller om du vill upphöra med försäljningen av receptfria läkemedel. Om det gäller ägarbyte måste den gamla ägaren först göra en avanmälan och därefter måste den nya ägaren göra en egen anmälan om försäljning.

Kontroll

Kommunen har fått i uppgift att kontrollera att lagen och reglerna efterlevs och ska rapportera brister till Läkemedelsverket. I butik ska de receptfria läkemedlen förvaras under ständig uppsikt eller inlåsta i skåp. Det är förbjudet att sälja dessa läkemedel till personer under 18 år.

Avgifter

Den som har anmält handel med vissa receptfria läkemedel betalar en årsavgift till Läkemedelsverket. Avgiften är lika stor oavsett om man väljer att ha ett litet eller stort läkemedelssortiment.

Även kommunen har rätt att ta ut en avgift för sin kontroll. Svenljunga kommun har dock beslutat att skattefinansiera den kontrollen eftersom den kan ses som en service till de boende på landsbygden.

Kontaktuppgifter

Martin Sila Lindberg, Alkohol- och tobakshandläggare
E-post: Martin.Lindberg@svenljunga.se
Telefon: 0320-217130

.

Martin Lindberg, Alkohol- och tobakshandläggare, 0325-180 00

Uppdaterad: