Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Tobak och e-cigaretter

Du som vill sälja tobak eller elektroniska cigaretter (e-cigaretter) i din butik eller restaurang behöver anmäla detta till kommunen innan föräljningen påbörjas.

Beskriver min bild

Anmälan försäljning av tobak

Fram till den 1 juli 2019 räcker det att du anmäler försäljning av tobaks och e-cigaretter till oss på miljöenheten. Vi tar inte betalt för själva anmälan men vi tar ut en årlig avgift för tillsyn.

Du måste ha ett program för egenkontroll

Du måste enligt lagen ha ett program för egenkontroll. Du ska ha det skrivna egenkontrollprogrammet i din butik. Du ska även skicka med en kopia av ditt egenkontrollprogram när du anmäler försäljningen till oss. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Tobak
E-cigaretter

Ny tobakslag den 1 juli 2019

Riksdagen har röstat igenom en ny tobakslag, lag om tobak och liknande produkter, som ersätter nuvarande tobakslag och lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2019. Bestämmelserna kommer från EU:s tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln. 

Tillstånd för att få sälja tobak och liknande produkter

En stor förändring i den nya lagen är att det kommer att krävas tillstånd för att få sälja tobak och liknande produkter.


Om du före den 1 juli har anmält försäljning enligt den gamla tobakslagen kommer du att omfattas av en övergångsperiod. Det innebär att du får fortsätta försäljningen till och med 31 oktober 2019. För att få fortsätta sälja efter 31 oktober måste en ansökan om tillstånd inkommit till kommunen. Därefter får försäljningen fortsätta till dess att beslut fattas.


Om du inte har anmält försäljning enligt den gamla tobakslagen före den 1 juli får du inte börja sälja förrän du fått ett tillstånd.

Övriga förändringar i och med den nya lagen

Bland övriga förändringar märks minsta storlek för snusförpackningar, förändrad tillsynsorganisation, ändrade straffbestämmelser samt att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivas i den nya lagen.


Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, bland annat uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser där rökförbud kommer att råda är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.


Här kan du läsa mer om rökfria miljöer »


Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.


Du kan läsa mer om den nya lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 05 juni 2019