Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Tobak och e-cigaretter

Du som vill sälja tobak i din butik eller restaurang behöver ha ett försäljningstillstånd innan försäljningen påbörjas. Om du bara säljer elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare räcker det med en anmälan.

cigarr

Från och med den 1 november 2023 samverkar vi med Marks kommun gällande alkohol, tobak, tobaksfria nikotinprodukter och folköl. Ansvaret ligger fortfarande på samhällsbyggnadsnämnden i Svenljunga kommun men det är tjänstepersoner hos Marks kommun som utreder ansökningar och genomför tillsyn för Svenljunga kommun.

Handlingarna ska fortsättningsvis skickas till Svenljunga kommun som hanterar och har ansvar för arkiveringen av samtliga handlingar.

Ansökan om försäljningstillstånd

Du som vill sälja tobaksvaror måste ha ett särskilt försäljningstillstånd. Det gäller såväl försäljning till konsumenter (detaljhandel) som försäljning till detaljhandeln (partihandel). Du söker tillståndet hos den kommun där försäljningen ska ske eller där du har ditt lager. Kom ihåg att ha alla uppgifter klara när du ansöker. Om du måste komplettera med dokument kan vår utredning ta längre tid. På ansökningsblanketten står vilka handlingar du ska skicka med.

Blankett för ansökan om försäljningstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad om ansökan om försäljningstillstånd Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster.

Du ska visa att du är lämplig

När du ansöker om ett försäljningstillstånd ska vi pröva din lämplighet. Vi granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning (vandel). Det gör vi genom att vi begär ett yttrande från Polismyndigheten och även från Tullverket om ansökan gäller partihandel.

Vad kostar ett tillstånd?

Ansökningsavgiften för ett stadigvarande försäljningstillstånd är 14 300 kronor (2024). Om du bara vill ha ett tillfälligt tillstånd är avgiften nedsatt till hälften, 7 150 kronor (2024). Det tillkommer även en årlig tillsynsavgift på 4 290 kronor (2024).

På sidan Avgifter för tillsyn och tillstånd kan du läsa mer om våra avgifter.

Handläggningstid

Handläggningstiden efter att alla ansökningshandlingar lämnats in är max fyra månader men kan under vissa omständigheter förlängas med ytterligare max fyra månader.

Tillsyn

Den tillsyn som utförs ska vara ändamålsenlig och likvärdig. Detta ställer krav på oss som tillsynsmyndighet att samverka mellan kommunerna för att få till en så likvärdig tillsyn som möjlig

Yttre tillsyn

De flesta tillsyner genomförs som en yttre tillsyn, vilket innebär en inspektion av rådande förhållanden på plats. Då tittar vi bland annat på märkning av tobak, spårbarhet, inköp från godkänd partihandlare, skyltning för ålderskontroll och rutiner i ert egenkontrollprogram. Vi börjar alltid med en presentation av oss själva och vilka områden som ska gås igenom. Har ni inte möjlighet att delta under hela tillsynen så berättar ni bara det. I slutet av tillsynen gör vi en gemensam avstämning där meddelar vi om det finns några avvikelser eller annat att anmärka på. Ni är då välkomna att framföra om ni tycker de är korrekta eller om något uppfattats fel. Efter tillsynen får ni en skriftlig återkoppling via brev eller e-post.

Vi kan även komma att göra så kallade ”kontrollköp” där vi kontrollerar om ni följer era rutiner för legitimationskontroll. Detta utförs genom om att vi samarbetar med en ungdom som är över 18 år begär att få köpa tobak hos er. Efter köpet genomförts pratar vi med er om resultatet.

Inre tillsyn

Innebär en kontroll av att din verksamhet lever upp till lämplighetskraven. Här läggs mycket fokus på ekonomiska förhållanden. Vi kan ta ut information från kreditupplysningstjänst samt skicka remisser till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Polisen. Vi utför även löpande inre tillsyn med hjälp av bevakning i en kreditupplysningstjänst.

Försäljning av e-cigaretter

För försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det med en anmälan till kommunen där du även skickar med ditt egenkontrollprogram.

Det kostar inget an anmäla försäljningen men vi tar ut en årlig tillsynsavgift på 1 430 kronor (2024).

Om du ska sälja e-cigaretter och e-vätskor med högre nikotinhalt ska behöver du göra en ansökan till Länsstyrelsen. Att de innehåller högre nikotinhalt visas genom att de är märkta med en dödskallesymbol. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för anmälan av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du måste ha ett program för egenkontroll

För att få sälja tobaksvaror och e-cigaretter måste det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Ladda ner Folkhälsomyndighetens vägledning för egenkontrollprogram. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Martin Sila Lindberg, Alkohol- och tobakshandläggare
E-post: Martin.Lindberg@svenljunga.se
Telefon: 0320-217130

.

Martin Lindberg, Alkohol- och tobakshandläggare, 0325-180 00

Uppdaterad: