Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Våld och hot

Våld används för att få en person att göra något som han/hon inte vill eller för att få någon att avstå från något han/hon vill. Den som utsätts känner sig ofta rädd, kränkt, hotad eller utsatt. Barn som upplever våld i hemmet är brottsoffer och behöver eget stöd.

Beskriver min bild

Psykiskt våld

Att hota, nedvärdera, begränsa, kontrollera och vara överdrivet, isolera, skrämma, utöva ekonomisk utpressning, förstöra egendom eller vara våldsam mot människor och djur.

Fysiskt våld

Att knuffa, hålla fast, skaka om, ge örfil, nypa, bita, ta stryptag, dra i hår, blockera utgång, hindra en person från att äta, sova, eller uppsöka sjukvård.

Sexuellt våld

Att tvinga, övertala eller tjata till sig sexuella handlingar.

Materiellt och ekonomiskt våld

Att undanhålla gemensamma tillgångar, ta lån i den andres namn, förstöra egendom etcetera.

Ingen ska behöva bli utsatt för våld

Om du blir utsatt för våld eller bevittnar våld i hemmet ska du ta kontakt med någon och tala om din situation. Du är inte ensam, det finns många som kan hjälpa. Ett telefonsamtal kan vara första steget.

Råd till dig som vill hjälpa

  • Lyssna till personen och visa att du är ett stöd
  • Hjälp personen att förstå att den inte är ansvarig för den andras beteende
  • Ta ställning och uppmuntra till att söka stöd
  • Anmäl till polisen om brott begåtts och till socialtjänsten om barn far illa
  • Ge inte upp, det du gör är betydelsefullt

.

Kontakt

Uppdaterad: 12 juni 2020