Tillbaka till startsidan

Du är här:

Våld och hot

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill" - Per Isdal (Meningen med våld, 2001)

Beskriver min bild

Psykiskt våld

Att hota, nedvärdera, begränsa, kontrollera och vara överdrivet, isolera, skrämma, utöva ekonomisk utpressning, förstöra egendom eller vara våldsam mot människor och djur.

Fysiskt våld

Att knuffa, hålla fast, skaka om, ge örfil, nypa, bita, ta stryptag, dra i hår, blockera utgång, hindra en person från att äta, sova, eller uppsöka sjukvård.

Sexuellt våld

Att tvinga, övertala eller tjata till sig sexuella handlingar.

Materiellt och ekonomiskt våld

Att undanhålla gemensamma tillgångar, ta lån i den andres namn, förstöra egendom etcetera.

Hedersrelaterat våld

Hedersförtryck kan se ut på många olika sätt. Det vanligaste är att familjen eller släkten kontrollerar ens liv på något sätt. Människor i alla åldrar kan bli utsatta och även vara med och utöva våld. Flickor och kvinnor är mest utsatta, men även pojkar och män kan både bli utsatta för våld och även tvingas att kontrollera och/eller använda våld mot syskon, kusiner och mammor.

Ingen ska behöva bli utsatt för våld

Om du blir utsatt för våld eller bevittnar våld i hemmet ska du ta kontakt med någon och tala om din situation. Du är inte ensam, det finns många som kan hjälpa. Ett telefonsamtal kan vara första steget.

 

Råd till dig som vill hjälpa

  • Lyssna till personen och visa att du är ett stöd
  • Hjälp personen att förstå att den inte är ansvarig för den andras beteende
  • Ta ställning och uppmuntra till att söka stöd
  • Anmäl till polisen om brott begåtts och till socialtjänsten om barn far illa
  • Ge inte upp, det du gör är betydelsefullt

.

Kontakt

Uppdaterad: