Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Markanvisning

Här kan du som är byggintressent ansöka om markområden digitalt. Om det finns ett område som är öppen för ansökan finns också information om markanvisningsområdet. Tänk på att läsa igenom specificerade krav och anvisningar innan du lämnar in din ansökan.

Beskriver min bild

Vad är en markanvisning

En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och på givna villkor få förhandla med kommunen om förutsättningarna för att genomföra bebyggelse inom visst markområde som kommunen äger. Kommunstyrelsen fattar beslut om att godkänna markanvisningarna. Till grund för beslut ligger kommunens riktlinje för markanvisning.

Denna e-tjänst vänder sig i första hand till intressenter inom bygg- och fastighetssektorn.

  • För tillfället finns inga markanvisningar att visa.

Inga ärenden just nu.

Inga ärenden just nu.

Prenumerera på markanvisningar

Vill du få uppdateringar om kommande markanvsiningar och när dessa öppnar för ansökan? Här kan du prenumera på informationen med din e-post:

Hantera prenumerationer

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00
Fredrik Dahl, Näringslivsstrateg, 0325-184 06
Ulrika Nilsson, Mark- och exploateringsingenjör, 0325-183 53
Pier Andersson, Enhetschef Plan & Exploatering, 0325-184 40

Uppdaterad: