MENY

Du är här:

Bygglovsprocessen

En bygglovsprocess innehåller flera olika moment. Processen ser något olika ut beroende på vad ärendet handlar om. Här kan du följa ett bygglovsärendes gång - från ansökan till slutbesked.

en planritning ligger på ett bord, på ritningen ligger det en linjal. spik och en borr

Att tänka på inför en byggnation

I detaljplanen finns det bestämmelser som bland annat reglerar byggrätt, byggnadshöjd, antal våningar och avstånd till tomtgräns. Bestämmelser om bygglov och anmälningspliktiga åtgärder finns i plan- och bygglagen (PBL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och plan- och byggförordningen (PBF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Innan du börjar planera din byggnation ska du tänka på följande: 

  • Hur ser bebyggelsen ut i området?
  • Hur ser tomten ut? Byggnaden ska anpassas till den befintliga marken och inte tvärt om.
  • Var ska garage och bilparkering placeras?
  • Placera huset så att tomten inte styckas upp i svårutnyttjade delar eller försvårar framtida tillbyggnad.
  • Kan den tänkta byggnationen skugga, ta bort utsikt eller på annat sätt påverka grannarna?
  • Är byggnaden rätt orienterad med tanke på till exempel sol och störningar från trafik?
  • Är det en tillbyggnad ska den utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas.
  • Vilka tekniska krav kommer att ställas på byggnaden; brandskydd, tillgänglighet, energi.
  • Finns det tillräckligt bra vägar fram till fastigheten.

Om du är osäker på om placeringen av byggnaden är lämplig kan du söka förhandsbesked. Om du till exempel ska bygga om en lokal kan det vara bra att på förhand veta vilka krav kommunen kan komma att ställa på tillgänglighet. Då kan du ansöka om ett villkorsbesked. Mer information om byggprocessen hittar du på Boverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver jag söka lov?
Vilka handlingar behövs?
Kan jag få ett förhandsbesked?
Hur lång tid tar det att få bygglov?
Kan jag överklaga ett beslut?
När vinner ett beslut laga kraft?
Vad händer om ett beslut överklagas?
Vad är ett tekniskt samråd?
När får jag börja bygga?
Kontrollerar kommunen mitt bygge?
Vad innebär slutsamråd?
Är allt klart nu?
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Linda Elmgren, Bygglovhandläggare, 0325-184 55
Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45
Linus Johansson, Bygglovhandläggare, 0325-184 34

Uppdaterad: