Tillbaka till startsidan

Du är här:

Alkoholtillsyn

Vi ansvarar tillsammans med polisen för att bedriva tillsyn så att de som är innehavare av ett serveringstillstånd efterföljer de lagar och riktlinjer som gäller för alkoholservering.

Beskriver min bild

Vi arbetar med tillsyn på flera olika sätt

Mycket av den inre tillsynen kan göras på kontorstid vid skrivbordet medan den yttre tillsynen förutsätter inspektion på restaurangen, företrädesvis kvälls- och nattetid. Ett ömsesidigt och väl utvecklat samarbete med olika myndigheter är en viktig del i vår restaurangtillsyn. I vissa fall samordnar vi även tillsynen.

Inre tillsyn

Den inre tillsynen innebär att vi samarbetar med olika myndigheter, såsom Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, för att kontrollera uppgifter rörande tillståndshavaren. Regionen följer upp att denne fortfarande uppfyller lagens krav vad gäller personlig och ekonomisk lämplighet samt efterlevnad av alkohollagens övriga bestämmelser.

Yttre tillsyn

Den yttre tillsynen innebär kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker enligt tillstånd och inte bryter mot gällande lag i övrigt. Viktiga delar i den yttre tillsynen är bedömningar av ordningsläget i och utanför restaurangen, graden av berusning hos gästerna och kontroll av att servering till underåriga inte bedrivs. Andra exempel på yttre tillsyn är att ansvariga är på plats, att man erbjuder tillredd mat under hela serveringstiden, restaurangens kassarutiner och marknadsföring av alkoholdrycker inne i restaurangen.

Förebyggande tillsyn

En stor del av vår tillsyn handlar om att ge dig förutsättningarna att följa lagen. Detta gör vi genom information och upplysningar.

Årliga tillsynsavgifter

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd ska betala en årlig tillynsavgift till kommunen. I tillsynsavgiften ingår bland annat den kontroll av serverings­ställen som utförs av alkoholhandläggaren.


Avgiften består av en fast avgift och en rörlig avgift. Den rörliga avgiften baseras på den årsomsättningen av alkoholdrycker som rapporterades i för föregående år.


Här kan du läsa mer om våra avgifter för tillsyn och tillstånd.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Oscar Hedén, Livsmedelsinspektör, 0325-184 44
Therese Silow, 1:e Miljöhandläggare, 0325-182 44

Uppdaterad: