Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Du behövs! Behovet är stort! Det finns många anledningar till att någon kan behöva en trygg plats i livet. På denna sida får du reda på vad det innebär att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson, samt kan skicka in en intressenamälan.

ett barn/ungdom som sitter på en äng och blåser på en maskros

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson samt särskild förordnad vårdnadshavare

Har du möjlighet att hjälpa ett barn, ungdom eller vuxen till en stabilare tillvaro och tryggare framtid? I de flesta fall är det just din erfarenhet som trygg vuxen som behövs genom att finnas där med hjälp, tålamod och trygghet. Just nu är behovet stort av bland annat fler familjehem och kontaktfamiljer.

Har du plats i ditt hjärta?

Vill du bli familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson eller särskild förordnad vårdnadshavare? Du gör enkelt din intresseanmälan genom att fylla i formuläret nedan. Vi svarar på din intresseförfrågan så snart som möjligt.

Du kan också anmäla ditt intresse genom att mejla oss på familjehem@svenljunga.se eller genom att ringa till kontaktcenter på telefonnummer 0325-180 00 och be om att få prata med en familjehemssekreterare.
Vad är du intresserad av?  * (obligatorisk)
Vad är du intresserad av?


Berätta lite om dig själv och din vardag

Varför behövs det familjehem?

Ibland kan barn inte bo kvar hemma på grund av att det finns något problem hos föräldrarna eller/och hos barnet. Det kan också vara barn som kommit ensamma till Sverige och som då behöver en familj som ger trygghet och omsorg. Det kan handla om en kortare tid eller flera år. Ibland till och med hela uppväxten

Vem kan bli familjehem?

Att vara familjehem är att ta emot en ny familjemedlem. Det är en viktig uppgift och hela familjen blir delaktiga, även de egna barnen. Därför är det viktigt att alla i familjen är överens inför ett uppdrag som familjehem. Det kan bli ett långsiktigt åtagande.

Alla barn är unika och därför behövs olika typer av familjer. Det viktiga är att man som familjehem kan erbjuda ett hem i en familj med en eller två trygga vuxna som kan ge ett barn en stabil tillvaro för att kunna växa och utvecklas under goda förhållanden.

Du kan bo på landet eller i byn, i lägenhet eller i hus, vara ensamstående, gift eller sambo, med eller utan barn. Det viktigaste är att familjehemmets förutsättningar matchas med barnets behov. Man är inte ensam om föräldraskapet utan är där som ett stöd för barnet i kontakten med de biologiska föräldrarna.

Hur blir man familjehem?

Innan du kan bli ett familjehem utreder familjehemssekreteraren om du och din familj passar för uppdraget. Utredningar syftar till att vi ska lära känna er och tillsammans komma fram till vilket barn som just er familj bäst kan hjälpa. Utredningen består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerkontroller. Att bli familjehem är ett viktigt beslut som ofta måste ta tid för alla inblandade.

Vilket stöd får ett familjehem?

Utbildning
Familjehem erbjuds en utbildning i Ett hem att växa i.

Stöd och handledning

Under ditt uppdrag får du regelbundet stöd och handledning av familjehemssekreteraren.

Ersättning
Att vara familjehem är ett uppdrag med stort ansvar och som ger rätt till en skälig ekonomisk ersättning. Som familjehem får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. 

Svenljunga kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer när det gäller ersättningar.

Vill du veta mer?
Vi berättar gärna mer om uppdraget som familjehem. Du är välkommen att höra av dig till kommunens familjehemssekreterare.

Vad gör en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj tar emot ett barn en eller flera helger i månaden. Orsaken till att ett barn behöver en extra familj varierar. Det kan till exempel handla om att barnet behöver miljöombyte eller att föräldrarna behöver avlastning.  

Vem kan bli kontaktfamilj?

Du ska ha ett intresse för att skapa en varaktig relation till barnet och dess familj. Det är också viktigt att du har respekt för barnets bakgrund och integritet.

Det krävs ingen särskild utbildning, men du behöver ha ett stort engagemang för andra människor och ha en stabil livssituation. Att vara ensamstående eller att inte ha hemmaboende barn är inget hinder. Eftersom barn har olika behov och bakgrund behövs olika familjer. Det är viktigt att alla i familjen är överens om uppdraget och att det finns tid för en till i familjen.

Hur blir man kontaktfamilj?

Du kan ringa och prata med oss om du är intresserad. Du kan även fylla i en intresseanmälan här direkt på webben. När vi fått in din intresseanmälan kontaktar vi dig. Om du är intresserad av att gå vidare gör vi en utredning om din familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenser.

Vilket stöd får kontaktfamilj?

Stöd och handledning
När du åtar dig ett uppdrag som kontaktfamilj får du regelbundet stöd och handledning av familjehemssekreteraren.

Ersättning
Att vara kontaktfamilj är ett uppdrag med stort ansvar och som ger rätt till en skälig ekonomisk ersättning. Som kontaktfamilj får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. 

Svenljunga kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer när det gäller ersättningar.

Vill du veta mer?
Vi berättar gärna mer om uppdraget som kontaktfamilj. Du är välkommen att höra av dig till kommunens familjehemssekreterare.

Vad gör en kontaktperson?

En kontaktperson fungerar som ett stöd eller en vän till ett barn några timmar per vecka. Genom att göra saker ihop bygger ni upp en relation. Du blir en person att vända sig till. En kontaktperson kan ha stor betydelse för en ung människa som t.ex. tycker att tillvaron är svår, med många krav från familj, skola och kompisar.  

Vem kan bli kontaktperson?

Du ska ha ett intresse för att skapa en varaktig relation till barnet och dess familj. Det är också viktigt att du har respekt för barnets bakgrund och integritet.

Det krävs ingen särskild utbildning, men du behöver ha ett stort engagemang för andra människor och ha en stabil livssituation. Eftersom barn har olika behov och bakgrund behövs olika personer.

Hur blir jag kontaktperson?

Du kan ringa och prata med oss om du är intresserad. Du kan även fylla i en intresseanmälan här direkt på webben. När vi fått in din intresseanmälan kontaktar vi dig. Om du är intresserad av att gå vidare gör vi en utredning om dig som person. Utredningen innebär intervjuer, olika registerkontroller och referenser.

Vilket stöd får en kontaktperson?

Stöd och handledning
När du åtar dig ett uppdrag som kontaktperson får du regelbundet stöd och handledning av familjehemssekreteraren.

Ersättning
Att vara kontaktperson är ett uppdrag som ger rätt till en skälig ekonomisk ersättning. Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.

Svenljunga kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer när det gäller ersättningar.

Vill du veta mer?
Vi berättar gärna mer om uppdraget som kontaktperson. Du är välkommen att höra av dig till kommunens familjehemssekreterare.

Vad är ett jourhem?

Det händer att barn måste flytta hemifrån med kort varsel när föräldrar av något skäl inte kan ta hand om dem. De barnen behöver en annan familj för en tid, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek. Svenljunga kommun söker därför jourhem för akuta insatser.

Att vara kontrakterat jourhem innebär att fortlöpande stå till Svenljunga kommuns förfogande. Jourhemmet ska kunna ta emot barn, ungdomar och föräldrar/barn som behöver placeras akut.

Placeringstiden kan variera från några dagar upp till några månader. De personer som placeras i ett jourhem av socialtjänsten är ofta i kris och har behov av människor som är stabila och engagerade i sin omvårdnad. För att bli jourhem bör man vara flexibel med ”stort hjärta”.

Vill du veta mer?
Vi berättar gärna mer om uppdraget som jourhem. Du är välkommen att höra av dig till kommunens familjehemssekreterare.

Vad är en särskild förordnad vårdnadshavare?

Om ett barn under 18 år och saknar vårdnadshavare behövs en särskild förordnad vårdnadshavare utses. Det är socialnämnden som ansöker om vårdnadshavare och det är tingsrätten som fattar beslut. Vårdnadshavarens roll handlar om den långsiktiga planeringen och integrationen för barnet.
En särskilt förordnad vårdnadshavare är också förmyndare för barnet, vilket innebär att denne ansvarar för och bestämmer över barnets ekonomiska angelägenheter. Den ekonomiska delen redovisas till överförmyndaren. God man tillfrågas ibland av socialnämnden om att bli särskilt förordnad vårdnadshavare, vilket är ett frivilligt uppdrag.

Särskild förordnadsvårdnadshavare för ensamkommande barn

Om barnet beviljats uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Det är socialnämnden som ansöker om vårdnadshavare och det är tingsrätten som fattar beslut. Vårdnadshavarens roll handlar om den långsiktiga planeringen och integrationen för barnet, till skillnad från gode mannens roll vars uppdrag är tänkt under en kortare tid med fokus på asylprocessen.

Vill du veta mer?
Vi berättar gärna mer om uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare. Du är välkommen att höra av dig till kommunens familjehemssekreterare.

.

Uppdaterad: