Tillbaka till startsidan

Du är här:

Studie- och yrkesvägledning

Elevens studie- och yrkesval kan ha stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas och studie- och yrkesvägledning är en rättighet för alla elever. Välkommen att ta hjälp av vår studie- och yrkesvägledare Maria Häggqvist.

Tillsammans för din bästa framtid

Jag heter Maria Häggqvist och arbetar som Studie- och yrkesvägledare (SYV) på Mogaskolan.

I mitt uppdrag ingår det att jag ska stötta, förbereda och vägleda dig som grundskoleelev till att göra ett så väl genomtänkt och underbyggt gymnasieval som möjligt. Jag informerar dig om vilka vägar, strategier och möjligheter som finns att tillgå samt fungerar som ett bollplank under hela valprocessen.

Till mig ska du komma med alla dina frågor och funderingar gällande framtida studie- och yrkesval, för att lättare komma underfund med vilken väg som är rätt för just dig.

I årskurs 8 har du som elev en vecka prao på vårterminen och i årskurs 9 har du en vecka prao på höstterminen. Du får då en möjlighet att komma ut på en arbetsplats och se hur det fungerar ute på arbetsmarknaden.

I årskurs 9 kallar jag dig till ett individuellt vägledningssamtal, där vi går vi igenom din individuella plan inför framtiden.

Har du som elev eller vårdnadshavare några frågor är ni välkomna att ringa eller skicka e-post till mig.

.

Maria Häggqvist, Studie och yrkesvägledare, 0325-183 27

Uppdaterad: