Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Lov och ledigheter

När är det lov? När börjar terminsstarten? Hur begär du ledighet i grundskolan? Här hittar du när det är lov och när terminerna börjar och slutar samt information om hur du begär ledighet från grundskolan.

En kvinna som skriver i en kalender

Om du undrar vad barn och ungdomar kan göra under loven, läs istället på lovaktiviteter om de gratisaktiviteter vi erbjuder för barn och ungdomar 6 - 18 år.

Läsåret 2023/2024

Höstterminen 2023 (22 augusti - 21 december)

Vecka

Ledighet höstterminen 2023

Datum

34

Läsårsstart

22 augusti

38

Studiedag

22 september

44

Höstlov

30 oktober - 3 november

51

Terminsavslutning

21 december


Vårterminen 2024 (9 januari - 13 juni)

Vecka

Ledighet vårterminen 2024

Datum

2

Vårterminen startar

9 januari

7

Sportlov

12 februari - 16 februari

10

Studiedag

4 mars

14

Påsklov

1 april - 5 april

19

Lovdag

10 maj

23

Lovdag

7 juni

24

Läsårsavslutning

13 juni

Läsåret 2024/2025

Höstterminen 2024 (22 augusti - 20 december)

Vecka

Ledighet höstterminen 2024

Datum

34

Läsårsstart

22 augusti

44

Höstlov

28 oktober - 1 november

51

Terminsavslutning

20 december


Vårterminen 2025 (8 januari - 13 juni)

Vecka

Ledighet vårterminen 2025

Datum

2

Vårterminen startar

8 januari

7

Sportlov

10 februari - 14 februari

11

Studiedag

10 mars

16

Påsklov

14 april - 18 april

18

Lovdag

2 maj

22

Lovdag

30 maj

24

Läsårsavslutning

13 juni

Kompletta läsårstider hittar du under Blanketter, e-tjänster och övrig information längst ner på denna sida.

Våra elever är lediga cirka en fjärdedel av året, under sommar-, höst-, jul-, sport-, och påsklov. Resor bör i första hand förläggas till dessa ledigheter.

Elever i grundskolan har skolplikt, vilket innebär att de ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen. För eleven är detta också en rättighet.

Skolan har ett stort ansvar för att eleverna ska nå grundskolans kunskapsmål. Den lärarledda undervisningen i skolan är grunden och förutsättningen för att nå målen. Möjligheten till ledighet för enskild angelägenhet ska därför tolkas restriktivt. Rektor fattar beslut om ledighet utifrån varje ansökan. Semesterresor, besök hos släktingar och vänner med mera, ska i första hand förläggas till de ordinarie loven.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare är medveten om att all frånvaro medför att eleven missar viktig inlärningstid och utveckling med lärare och klasskamrater.

Ledighetsansökan fylls i av vårdnadshavare via InfoMentor. Det är viktigt att du ansöker om ledighet i god tid före ledigheten. Ansökan beviljas/avslås av rektor.

Vid kortare frånvaro (del av dag) anmäler du som vårdnadshavare frånvaro via schema i InfoMentor.

Ledighet beviljas aldrig i efterhand.

Ledighet under nationella prov beviljas inte.

Guide för registrering av ledighet och annan frånvaro finner du i informationsbladet ”InfoMentor för vårdnadshavare” under blanketter, e-tjänster och övrig information.

.

Uppdaterad: