Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Slam och latrin

De fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet ska ha en godkänd enskild avloppsanläggning. Din brunn eller slutna tank måste tömmas regelbundet, minst en gång om året. Latrinkärl beställer du utefter ditt behov.

Latrin

Du beställer det antal latrinkärl du tror att du behöver under kommande säsong i förväg, minsta antal är 5 stycken. Vi leverarar alla latrinkärl till dig vid ett tillfälle.

Kärlet rymmer 15 liter vardera och priset för latrin inkluderar kärl, leverans och bortforsling.

Du beställer hämtning av latrinkärl via kundtjänst. Ordinarie tömning är måndagar jämna veckor. Du kan få hämtning utöver ordinarie hämtning mot en extra avgift.

Slam

Slam från enskilda avloppsanläggningar räknas som hushållsavfall och omfattas av kommunens renhållningsordning. Det innebär bland annat att det endast är vi eller en entreprenören som är anlitad av oss som får utföra slamtömningar i kommunen. Vår entreprenör är LBC Svenljunga-Tranemo ekonomisk förening och den som utför tömningarna är Svenljunga Slamsugning AB.

Vi tömmer din brunn enligt schema en eller flera gånger per år. Du får en avisering via post eller e-post innan tömningen.

Se till att det är lätt att tömma din brunn eller tank

Brunnen:

 • ska vara lättillgänglig och välsynlig, markera gärna med en plastpåse, vimpel eller liknande.
 • ska ej blockeras, det inkluderar till exempel fordon, växtlighet och djur.
 • ska vara barnsäker enligt Plan- och bygglagen (2010:900), 8 kap. 15 §. Det innebär att den ska ha nödvändiga säkhetsanordningar för att förhindra olyckor.
 • hinder för slangdragning ska vara undanröjda.

Locket:

 • ska kunna öppnas av en person utan verktyg.
 • får väga max 15 kg om det lyfts och max 35 kg om det dras åt sidan.
 • ska vara permanent, du får inte använda ett tillfällig.

Vägen:

 • ska vara framkomlig, stenfri, fri från hinder och minst 3,5 meter bred
 • ska vara fri från grenar, buskar och andra hinder till en höjd av minst 4,6 meter.
 • ska ha bärighet för fordonen som har en på vikt upp till 25 ton.
 • ska vintertid vara snöröjd och halkfri.
 • vid återvändsgata ska det finnas en tillräckligt stor vändplan för hämtningsfordon.
 • avstånd mellan uppställningsplats för slamtömningsfordonet och slambrunnen ska vara högst 20 meter men kan undantagsvis vara längre. Kostnad för extra slangdragning vid avstånd över 40 meter debiteras.

Beställning av extra tömning

Om du behöver en extra tömning av din brunn eller slutna tank kan du kontakta kundtjänst.

Du kan få tömningen utförd inom 5 arbetsdagar, inom 3 arbetsdagar eller akut. Priset för slamtömningen beror på hur snabbt du behöver få den utförd.

Akut tömning efter ordinarie arbetstid

Vid problem kvällstid och helger kan du kontakta Svenljunga Slamsugning AB, telefon 0703-32 23 63 som vid mån av tid och tillgänglig personal kan hjälpa till. Debitering sker efter entreprenörens egen taxa.    

Tömningsintervall

Kommunen är uppdelad i olika områden som töms under olika månader.

En tömning per år:

 • Hillared i april
 • Sexdrega, Roasjö och Ringestena i maj
 • Redslared och Ullasjö i juni
 • Revesjö och Örsås i augusti
 • Svenljunga, Holsljunga, Överlida och Mjöbäck i september
 • Mårdaklev i oktober
 • Östra Frölunda, Håcksvik och Kalv i november

Om du behöver få brunnen tömd flera gånger per år gäller dessa intervaller:

 • 2 tömningar sker i april och oktober
 • 2 tömningar för fritidshus sker i maj och september
 • 3 tö,mningar sker i mars, juni och november
 • 4 tömningar sker i mars, juni, september och december
 • 6 tömningar sker i februari, april, juni, augusti, oktober och december

Förlängt slamtömningintervall

För vissa avloppsanläggningar kan du ansöka om förlängt tömningsintervall och då få tömning vartannat år. Det gäller bara nyare anläggningar och om fastigheten bara utnyttjas en del av året (fritidshus) eller om du är ensam i hushållet och har en stor brunn som bara är halvfull inför tömning.

.

Kundtjänst avfall, vatten och avlopp

Telefontider: måndag och onsdag 08.00-12.00

tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00

Telefon: 0325-183 35

E-post till kundtjänst

Uppdaterad: