Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Sophämtning

Alla bostäder, hushåll och fritidshus ska ha ett avfallsabonnemang. Här hittar du information om hur sophämtningen fungerar, vad du behöver göra om du säljer en fastighet och annan bra information.

Beskriver min bild

Skriv in din adress för att få reda på när vi tömmer ditt sopkärl nästa gång. Klicka på "Ladda ner" för att spara ditt hämtschema.

Så här fungerar sophämtningen

Alla bostäder ska ha ett abonnemang för sophämtning. För att göra det enkelt för alla att sortera har vi fyrfackskärl för alla villor och flerbostadshus.

Det är vår entreprenör Nordisk Återvinning som hämtar ditt avfall. Material som kan återvinnas ska du lämna i dina fyrfackskärl, på återvinningsstationer eller på kretsloppscentralen Moga Returen.

I samband med större helger och helgdagar kan det hända att det blir ändrade dagar för sophämtningen. Ändringar publiceras här på hemsidan och i Svenljunga Tranemo Tidning (STT).

Ska du sälja?

Säljer du en fastighet ska du fylla i blanketten "Anmälan ägarbyte" och skicka in till oss, vi hämtar inte uppgifter från Skatteverket. Gör du ingen flyttanmälan till oss står du kvar som betalansvarig för sophämtningen och eventuell vattenförbrukning.

Om du flyttar och får en ny fakturaadress behöver du meddela det till oss. Vi fakturerar endast fastighetsägare, inte hyresgäster.

Tillfälligt uppehåll i sophämtningen

Ska du under en längre period, minst tre månader, inte använda fastigheten kan du ansöka om tillfälligt uppehåll i renhållningen. Du betalar fortfarande grundavgiften i sophämtningsabonnemanget, vilket täcker bland annat administration, men behöver inte betala den rörliga avgiften.

När kärlet inte räcker till

Om du har mer avfall än vad som får plats i fyrfackskärlen kan du ha ett extra kärl för restavfall eller ett extra kärl 2.

Vid särskilda tillfällen, till exempel efter midsommarfesten eller kräftskivan, kanske inte sopkärlet räcker till. Vi tar inte emot den restavfall på Moga Returen, däremot kan du sortera förpackningar och tidningar på en återvinningsstation. Behöver du få ditt sopkärl tömt kan du buda en extra tömning, vår kundtjänst hjälper dig. Vi tömmer då kärlet inom 2 arbetsdagar.

Alla priser hittar du på Avgifter, regler och abonnemang.

Om kärlet inte blivit tömt

Avvakta till nästkommande dag om kärlet inte blivit tömt. Det kan hända att renhållningsarbetaren fått lägga om rutten eller blivit försenad och att hämtningen därför blir lite senare än vanligt. Aktuell information om sophämtningen finns på Driftstatus. Om kärlet fortfarande inte är tömt ska du ringa till Kundtjänst för vatten och avfall inom tre arbetsdagar.

Om något blockerar framkomligheten, till exempel ett arbetsfordon eller en felparkerad bil, kan avfallet inte hämtas. Vid sådana fel gör renhållningsarbetaren ett nytt försök att hämta avfallet senare samma dag eller nästkommande dag.

Om kärlet inte kan hämtas till exempel på grund av att det inte var framställt eller att det inte var skottat får du vänta till nästa ordinarie tömning eller buda en tömning.

Enskild väg är ägarens ansvar

Du har ansvar för att sköta enskilda vägar, dragväg, att ställa fram kärl och att se till att ingenting blockerar kärlet. Kan hämtningen inte genomföras till exempel för att sopkärlet inte var framdraget måste du antingen vänta till nästa ordinarie sophämtning eller buda en extra tömning.

.

Kundtjänst avfall, vatten och avlopp

Telefontider: måndag och onsdag 08.00-12.00

tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00

Telefon: 0325-183 35

E-post till kundtjänst

Uppdaterad: