Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Källsortering och återvinning

Vi är alla enligt lag skyldiga att källsortera vårt avfall för att minska på vår miljöpåverkan. Se till att sortera nogrant i dina fyrfackskärl, på återvinningsstationen och på återvinningscentralen så att vi kan nyttja våra resurser på bästa sätt.

Beskriver min bild

Det är viktigt att vi alla återvinner våra förpackningar så att det kan bli nytt material. Det sparar på vår jords resurser att återanvända istället för att skapa nytt.

 

Återvinning innebär att produkter samlas in, till exempel Pet-flaskor, mjölkkartonger och tidningspapper, och därefter omvandlas till material som kan användas för att tillverka nya produkter. På återvinningsstationerna kan du källsortera tidningar och dina förpackningar. Stora mängder som inte går ner i behållarna kan du lämna till Änglarps återvinningscentral.

Tidningar och trycksaker

Tidningar, kataloger, reklamblad, broschyrer och liknande lämnas i behållare för tidningar. Ta bort plastomslag och påklistrade reklamlappar innan trycksaken läggs i behållaren. Kuvert och enstaka böcker läggs i kärlet för hushållsavfall.

Glasförpackningar

Flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas lämnas i glasinsamlingen. Det är viktigt att skilja på färgat och ofärgat glas eftersom glaset har olika kvalitet.

 

Sortera kapsyler, lock och korkar efter materialslag. Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningsglas får inte lämnas i glasinsamlingen, de lämnas som icke brännbart hushållsavfall. Glödlampor och lysrör får inte lämnas i glasinsamlingen. De utgör farligt avfall och lämnas på återvinningscentralen eller till miljöbilen.

Plastförpackningar

Flaskor, burkar, dunkar, hinkar, kassar, paket och annat av plast lägger du lösa i behållaren för plast. Sortera korkar och lock av andra materialslag för sig.

Pappersförpackningar

Presentpapper, mjölkpaket, skokartonger, toarullar och annat pappersmaterial plattar du till och viker ihop. Lägg mindre förpackningar i större. Kuvert läggs i sopkärlet. Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar.

Metallförpackningar

Konservburkar, tuber, kapsyler, engångsgrillar, folieformar och liknande lämnar du i behålleren för metall. Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall på återvinningscentralen eller till miljöbilen. Stekpannor med mera lämnas som icke brännbart grovavfall på återvinningscentralen.

 

OBS! Från den 24 april 2015 omfattas inte längre värmeljuskoppar i metall av förpackningsinsamlingen. Dessa får du i stället lämna på återvinningscentralen i Änglarp i behållaren för metallskrot.

Producentansvar

Med producentansvar menas att producenterna, de som tillverkar, importerar eller säljer varor eller förpackningar har ett ansvar från tillverkning till återvinning. De har ett ansvar att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Materialåtervinning

Det finns flera företag som arbetar med materialåtervinning och bland dessa kan nämnas:


  • Förpacknings och tidningsinsamlingen AB (FTI)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ägs av de fyra materialbolagen Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong och Pressretur. FTI ansvarar för 5 800 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar och tidningar.

 

  • Svensk GlasÅtervinning ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har genom ett avtal ett nära samarbete med FTI och finns representerade via glasigloos på återvinningsstationerna och återvinningscentralen.

 

  • El-kretsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, driver ett rikstäckande system för insamling och återvinning av elektroniska produkter. Systemet kallas elretur och drivs i sammarbete med landets kommuner. El-kretsen ordnar så att de mottagna elprodukterna på återvinningscentralen transporteras bort till behandling och återvinning enligt gällande lagar.
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 12 oktober 2018