Tillbaka till startsidan

Du är här:

Källsortering och återvinning

Vi är alla enligt lag skyldiga att källsortera vårt avfall för att minska på vår miljöpåverkan. Se till att sortera noggrant i dina fyrfackskärl, på återvinningsstationen och på återvinningscentralen. Det sparar på vår jords resurser att återanvända istället för att skapa nytt.

Beskriver min bild

Därför ska du återvinna

Det är viktigt att vi alla återvinner våra förpackningar så att det kan bli nytt material.

Återvinning innebär att förpackningar samlas in, till exempel mjölkkartonger, syltburkar och tidningspapper, för att bli till nytt produkter. Det gör att vi kan tillverka nya saker av gammalt material. Vi återanvänder det vi redan har tagit från jorden istället för att ta ännu mer.


Det här är en förpackning

I dina fyrfackskärl och på återvinningsstationerna ska du bara lämna förpackningar. En förpackning är omslaget till saker du har köpt för innehållets skull. Har du andra produkter av till exempel plast, glas eller papper ska du lämna dem för återvininng på återvinningscentralen.


Om en förpackning består av olika material ska du skruva bort lock och dela på förpacknignen om det är möjligt. Går inte det ska du lägga den bland det material den till största delen består av.

Tidningar och trycksaker

Tidningar, kataloger, reklamblad, broschyrer och liknande lämnas i behållare för tidningar. Ta bort plastomslag och påklistrade reklamlappar innan trycksaken läggs i behållaren. Kuvert och enstaka böcker läggs i kärlet för hushållsavfall.

Glasförpackningar

Flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas lämnas i glasinsamlingen. Det är viktigt att skilja på färgat och ofärgat glas eftersom glaset har olika kvalitet.


Sortera kapsyler, lock och korkar efter materialslag. Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningsglas får inte lämnas i glasinsamlingen, de lämnas som icke brännbart hushållsavfall. Glödlampor och lysrör får inte lämnas i glasinsamlingen. De utgör farligt avfall och lämnas på återvinningscentralen eller till miljöbilen.

Plastförpackningar

Flaskor, burkar, dunkar, hinkar, kassar, paket och annat av plast lägger du lösa i behållaren för plast. Sortera korkar och lock av andra materialslag för sig.

Pappersförpackningar

Presentpapper, mjölkpaket, skokartonger, toarullar och annat pappersmaterial plattar du till och viker ihop. Lägg mindre förpackningar i större. Kuvert läggs i sopkärlet. Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar.

Metallförpackningar

Konservburkar, tuber, kapsyler, engångsgrillar, folieformar och liknande lämnar du i behålleren för metall. Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall på återvinningscentralen eller till miljöbilen. Stekpannor med mera lämnas som icke brännbart grovavfall på återvinningscentralen.

Producentansvar

Med producentansvar menas att producenterna, de som tillverkar, importerar eller säljer varor eller förpackningar har ett ansvar från tillverkning till återvinning. De har ett ansvar att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Materialåtervinning

Det finns flera företag som arbetar med materialåtervinning och bland dessa kan nämnas:
  • El-kretsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., driver ett rikstäckande system för insamling och återvinning av elektroniska produkter. Systemet kallas elretur och drivs i sammarbete med landets kommuner. El-kretsen ordnar så att de mottagna elprodukterna på återvinningscentralen transporteras bort till behandling och återvinning enligt gällande lagar.
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Kundtjänst avfall, vatten och avlopp

Ordinarie telefontider: måndag, onsdag och fredag 08.00-12.00, tisdag och torsdag 13.00-16.00

Telefontider juni, juli och augusti: måndag-fredag 08.00-12.00

Telefon: 0325-183 35

E-post till kundtjänst

Uppdaterad: