Tillbaka till startsidan

Du är här:

Avgifter, regler och abonnemang

Här kan du läsa om vilka tjänster vi erbjuder för sophämtning, slamtömning och på återvinningscentralen.

Beskriver min bild

Alla fastigheter ska ha ett avfallsabonnemang, både permanentboende och fritidshus, och du är skyldig att lämna ditt hushållsavfall till oss. Övrigt avfall ska du lämna på återvinningsstationer eller på återvinningscentralen. Det är inte tillåtet att elda avfall.


Alla abonnemang för sophämtning nedan är för villahushåll. Alternativ för flerbostadshus och verksamheter finns i avfallstaxan. Priser på Moga Returen finns för både privatpersoner och verksamheter. Alla priser är angivna inklusive moms.


Sophämtning

Den avgift du betalar bekostar bland annat hämtning, behållare, transport, behandling, miljöstationer, batteriholkar, återvinningscentraler, avfallsplanering och rådgivning. Du kan välja mellan abonnemang Grön, Gul, Röd eller Miniservice.

Fritidshus med sommarhämtning

Har du en fritidsbostad hämtas avfallet under perioden maj till september. Du kan även välja abonnemang med fyra extra tömningar i samband med höstlov, jul/nyår, sportlov och påsk.

Sophämtning för flerbostadshus och verksamheter

Fastigheter med lägenheter och andra verksamheter kan kräva andra kombinationer av kärl än en- och tvåbostadshus. Du betalar då ett styckpris per kärl och kan välja det antal kärl som behövs för din fastighet. Se avfallstaxan för alternativ och priser.


Grundavgifter
Abonnemang Grön
Abonnemang Gul
Abonnemang Röd
Miniservice
Delat kärl
Extra kärl och budning


Moga Returen

På Moga Returen lämnar du sådant som inte kan slänga i ditt sopkärl.


För privatpersoner är de flesta besöken på kretsloppscentralen gratis, men det finns vissa saker du behöver betala för. Besöker du oss som företag betalar du för det du slänger vid varje besök.

Hushållsavfall
Verksamhetsavfall
Farligt avfall

 

Slam och latrin

Du kan antingen stå på lista och få tömning med jämna intervall, eller ringa oss för att buda en tömning vid behov. Du kan även buda en extra tömning om du inte kan vänta till nästa gång enligt listan.

Slamtömning
Latrin
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Kundtjänst avfall, vatten och avlopp

Öppettider juni, juli och augusti: måndag-fredag 08.00-12.00

Ordinarie telefontider: måndag, onsdag och fredag 08.00-12.00, tisdag och torsdag 13.00-16.00


Telefon: 0325-183 35

E-post till kundtjänst

Uppdaterad: