Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Avgifter, regler och abonnemang

Här kan du läsa om vilka tjänster vi erbjuder för sophämtning, slamtömning och på återvinningscentralen.

Alla fastigheter ska ha ett avfallsabonnemang, både permanentboende och fritidshus, och du är skyldig att lämna ditt hushållsavfall till oss. Övrigt avfall ska du lämna på återvinningsstationer eller på återvinningscentralen. Det är inte tillåtet att elda avfall.

Alla priser är angivna inklusive moms.

Sophämtning

Den avgift du betalar bekostar bland annat hämtning, behållare, transport, behandling, miljöstationer, batteriholkar, återvinningscentraler, avfallsplanering och rådgivning.

Fyrfackskärl - en ökad service för dig och miljön

I svenljunga kommun har vi fyrfackskärl. Du sorterar restavfall, matavfall, tidningar och förpackningar direkt i dina kärl.

  • Du får två fyrfackskärl på 370 liter vardera.
  • Kärl 1 töms varannan vecka.
  • Kärl 2 töms var fjärde vecka.
  • Du får även en box för mindre elektronikavfall. Boxen töms vid behov och du hänger ut den på kärl 2 inför tömning. Däremellan förvarar du boxen inomhus.

Hushåll på maximalt 2 personer med en liten mängd avfall kan ha fyrfackskärl på 240 liter.

Sophämtning för flerbostadshus och verksamheter

Fastigheter med lägenheter eller flertalet hus som delar på gemensamma kärl kan kräva andra kombinationer av kärl än en- och tvåbostadshus. . Se avfallstaxan för alternativ och priser och kontakta oss om du har frågor.

Sophämtning för verksamheter

Vi hämtar avfall som är under kommunalt avfall från verksamheter, det vill säga avfall som liknar avfall från ett hushåll.

Läs mer om Avfall från företag.

Varje abonnemang består av två delar, dels en fast summa alla betalar, dels en rörlig del som beror på vilket abonnemang du har. Grundavgiften är den fasta delen av abonnemanget.

Grundavgift‌

Bostad

Avgift per hushåll och år

Permanentboende, en- och tvåbostadshus

1 661 kronor

Fritidshus

995 kronor

Lägenheter, hyr- eller bostadsrätt, mer än 2 lägenheter

830 kronor


Du som är permanentboende i Svenjunga kommun ska ha hämtning året runt. Det kan även du som använder ditt fritidshus under hela året ha.

Abonnemang helårshämtning

Kärl

Avgift, per år

Fyrfackskärl 370 liter, kärl 1 och kärl 2

1 890 kronor

Fyrfackskärl 240 liter, kärl 1 och kärl 2

1 518 kronor

Extra kärl 2, 370 liter

870 kronor

Extra restavfallskärl, 190 liter

1 436 kronor

Du som har ett fritidshus i Svenljunga kommun kan ha hämtning under sommarsäsongen, maj-september.

Abonnemang sommarhämtning

Kärl

Avgift, per år

Fyrfackskärl 370 liter, kärl 1 och kärl 2

1 200 kronor

Fyrfackskärl 240 liter, kärl 1 och kärl 2

933 kronor

Extra kärl 2, 370 liter

550 kronor

Extra restavfallskärl, 190 liter

911 kronor

Du som har ett fritidshus i Svenljunga kommun kan ha hämtning under sommarsäsongen, maj-september. I det här abonnemanget lägger du till fyra extra tömningar efter jul/nyår, sportlov, påsklov och höstlov.

Abonnemang sommarhämtning och lovhämtning

Kärl

Avgift, per år

Fyrfackskärl 370 liter, kärl 1 och kärl 2

1 501 kronor

Fyrfackskärl 240 liter, kärl 1 och kärl 2

1 160 kronor

Extra kärl 2, 370 liter

690 kronor

Extra restavfallskärl, 190 liter

1 141 kronor

Det kan finnas flera orsaker till att dela kärl med grannen - liten avfallsmängd, ont om plats eller att huset bara används periodvis. 

Två grannar

Två hushåll kan dela på två fyrfackskärl på 370 liter eller kärl för restavfall på 190 eller 370 liter. Ni betalar då varsin grundavgift och delar på den rörliga delen för abonnemanget. Blankett för delat kärl finns under Blanketter, e-tjänster och övrig information. 

Ni måste dela på samma abonnemang, det vill säga samma typ av kärl antingen med helårshämtning eller med sommarhämtning.

Flera grannar

Samfälligheter eller flera grannar kan dela på flertalet kärl. Ni betalar då varsin grundavgift och delar på kostnaden för kärlen. Ni betalar ett styckpris per kärl och kan välja de typer av kärl som passar er i det antal ni behöver. Pris hittar du under "Avgifter för flerbostadshus och gemensamhetslösningar" i avfallstaxan.

Är ni fler än två grannar som vill dela på kärl kontaktar ni kundtjänst för mer information och hjälp med att upprätta abonnemang.

Om du har extra mycket avfall vid ett enstaka tillfälle och behöver en extra tömning kan du buda en. Budning av kärl utförs inom 2 arbetsdagar.

Budning av kärl

Kärltyp

Avgift, per budning

Fyrfackskärl, restavfallskärl eller matavfallskärl

400 kronor

Moga Returen

Moga Returen lämnar du sådant som inte kan slänga i ditt sopkärl. Vi har även ett återbruk som ger saker en chans till ett längre liv.

Privatpersoner har fria besök

Du har som privatperson fritt antal besök under året, kostnadsfritt. Om du lämnar mer än 10 kg farligt avfall tar vi ut ett självkostnadspris.

Verksamheter betalar för sina besök

För att komma in på Moga Returen behöver ni som verksamhet ett Returkort, kontakta kundtjänst eller personal på Moga Returen för att få ett.

Ni betalar alltid för era besök när ni besöker oss som företag, förening eller annan verksamhet. Varje besök kostar 375 kronor (inklusive moms) och ni får då lämna upp till 3m³ avfall och 10 kg farligt avfall. Om ni lämnar mer avfall debiterar vi en extra kostnad beroende på vilket avfall ni lämnar.

Har ni enbart avfall med producentansvar (förpackningar, tidningar och elavfall) får ni lämna det kostnadsfritt.

Slam och latrin

Du kan antingen stå på lista och få tömning med jämna intervall, eller ringa oss för att buda en tömning vid behov. Du kan även buda en extra tömning om du inte kan vänta till nästa gång enligt listan.

Alla priser gäller för tömning upp till 4 kubikmeter, sedan tillkommer det en kostnad per kubikmeter. Även vid budning med tidsbokning tillkommer en kostnad. Kostnad för tidsbokning och extra kubikmeter hittar du i taxan.

Slamtömning

Tömning

Avgift per tömning

Enligt körlista, upp till 4 kubikmeter

1 090 kronor

Budning inom 5 arbetsdagar

1 765 kronor

Budning inom 3 arbetsdagar

1 915 kronor

Budning inom 24 timmar, upp till 4 kubikmeter

2 366 kronor


Latrinkärl hämtas ordinarie måndagar jämna veckor under perioden maj-september. Beställ hämtning senast onsdag veckan innan. Priset för latriner inkluderar kärl, utkörning, hämtning och administration. Du måste köpa minst 5 kärl åt gången. Du kan beställa extrahämtningar av latrinkärl mot en kostnad.

Latrin

Kärl

Avgift

15 liter, minst 5 kärl

710 kronor/styck

Extrahämtning

594 kronor/hämtning

.

Kundtjänst avfall, vatten och avlopp

Telefontider: måndag och onsdag 08.00-12.00

tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00

Telefon: 0325-183 35

E-post till kundtjänst

Uppdaterad: