Tillbaka till startsidan

Du är här:

Boenden

Detta är en samlingssida för alla typer av boende som hanteras av socialförvaltningen.

Beskriver min bild

Beroende på hur ditt behov av stöd och hjälp ser ut finns olika former av boenden.


Anpassat boende

Familjehem



Vård- och omsorgsboende Öppnas i nytt fönster.

Korttidsboende

Växelvård Öppnas i nytt fönster.

BGT Bostad med god tillgänglighet


Kontaktinformation finner du på sidorna för de olika typerna av boende



.

Kontakt

Uppdaterad: