Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Återvinningsstationer trädgård

Trädgårdsavfall bör du i första hand kompostera i din egen trädgård, men ibland blir mängden avfall för stor, till exempel vid beskärning av buskar och träd. Då kan du lämna ditt trädgårdsavfall på en återvinningsstation för trädgård.

person håller tjockare träbitar  i handen 

Återvinningsstationer för trädgårdsavfall

På många orter i kommunen finns det särskilda återvinningsstationer för trädgårdsavfall. Där kan du lämna trädgårdsavfall så som gräs, löv, mindre växtdelar och trädgårdsris. Bra att tänka på innan du lastar släpkärran full är att trädgårdsriset ska läggas i ett separat fack.

På återvinningsstationerna för trädgård kan du som privatperson lämna ditt trädgårdsavfall gratis. Har du ett företag lämnar du trädgårdsavfall på återvinningscentralen eller kontaktar en entreprenör för omhändertagande.

Var finns våra återvinningsstationer för trädgårdsavfall?

 • Hillared, Såkensvägen
 • Holsljunga, Tranvägen (vändplats längst in)
 • Mjöbäck, Lindsbovägen (längst in vid återvinningsstationen)
 • Sexdrega, Källeredsvägen (vänster sida efter Renvägen)
 • Svenljunga, Torstorp (slutet av Friggas väg)
 • Svenljunga, Galgbacken/Karlsberg (korsningen mellan Hasselgatan-Tallstigen)
 • Överlida, Svensåsvägen (infart mot Isaberg, skidbacken)

Trädgårdskompost för att återföra näring

Trädgårdsavfall bör i den mån det går komposteras. En trädgårdskompost är ett bra sätt att återföra näring till jorden. I trädgårdskomposten är det främst maskar och småkryp som sköter nedbrytningen.

Eldning av trädgårdsavfall

Om du eldar trädgårdsavfall, till exempel grenar, ris och fjolårslöv, ska du ta hänsyn till följande:

 • Se till att avfallet är så torrt som möjligt.
 • Ta hänsyn till dina grannar och undvik att elda när vindriktning och väderleksförhållanden är olämpliga.
 • Undvik att elda vid torrt och blåsigt väder.
 • Sådant som kan utnyttjas för trädgårdskompostering bör inte eldas.
 • Elden får inte innehålla sopor, det vill säga sådant som du ska källsorteras och lämnas till återvinningsstaioner, återvinningscentralen eller i kärlet hemma.
 • Bensin och liknande är direkt olämpligt för att hjälpa till att tända elden. Använd endast vätskor och annat som är avsett för ändamålet och var mycket försiktig. Häll aldrig sådana vätskor på elden för att det ska "ta sig". Allvarliga olyckor har inträffat.
 • Ha alltid släckutrustning till hands.
 • Lämna inte elden obevakad och var noga med att släcka innan elden lämnas.

Bor du inom en tätort får du inte elda mellan den 1 april till den 30 september.

På Räddningstjänstens webbplats kan du se om det råder eldningsförbud. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Trädgårdsavfall som kastas i skogen kan orsaka övergödning

Växtlighet tar lång tid att bryta ner och det är meningen att naturen själv ska ta hand om kvistar, grenar, löv och gräs. Om vi lämnar vårt trädgårdsavfall i skogen blir det ännu mer för naturen att ta hand om och naturen hinner inte med. Det kan orsaka övergödning.

Övergödning innebär att det blir för mycket näringämnen i marken. Blir det en tillräckligt stor samling av näringsämnen vid stammen av ett träd kan trädet dö, få skador på rötter och stam och det kan uppstå svamangrepp. Marken får en ökad surhetsgrad och det blir också ett tillhåll för skadedjur som möss, sorkar och den spanska skogssnigeln, mer känd som mördarsnigeln.

När marken blir övergödd av allt material från våra trädgårdar kan den naturliga växtligheten med till exempel vitsippor, blåsippor, skogsstjärnor, ekorrbär och harsyra konkurreras ut. Istället sprider trädgårdsväxter som den besvärliga kirskålen och andra näringskrävande ogräs ut sig.

Att slänga trädgårdsavfall är inte bara dåligt för våra skogar, det är även olagligt. Kompostera istället trädgårdsavfall hemma för att återanvända till din trädgård, eller åk till något av våra återvinningsstationer för trädgård.

Invasiva växter

Vissa trädgårdsväxter klassas som invasiva främmande arter - de sprider sig och konkurrerar ut våra inhemska växter. Blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka, parkslide, och gul skunkkalla är några exempel.

Som trädgårdsägare är det viktigt att hantera växterna rätt för att undvika att de sprids ytterligare i vår natur. Invasiva växter bör inte komposteras utan brännas. De ska alltså inte lämnas på återvinningsstationerna för trädgårdsavfall utan ska lämnas på återvinningscentralen. Kontakta personalen så hjälper de dig. Tänk på att ha växterna i väl förslutna säckar så att de inte fröar av sig eller ramlar av längs vägen när du transporterar dem.

Naturvårdsverkets råd om hur du hindrar spridning av invasiva främmande arter i och från din trädgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Kundtjänst avfall, vatten och avlopp

Telefontider: måndag och onsdag 08.00-12.00

tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00

Telefon: 0325-183 35

E-post till kundtjänst

Uppdaterad: