Tillbaka till startsidan

Du är här:

Fyrfackskärl

Fyrfackskärl innebär att du kan sortera avfall och förpackningar direkt i kärlen. Det är en service för dig där det är lätt att göra rätt, dessutom är det bra för miljön.

Beskriver min bild

Ditt avfall är en resurs

Därför har vi fyrfackskärl, som gör det lätt för dig att källsortera. Avfallet kan bland annat bli nya produkter, värme, el eller bränsle. Fyrfacksystemet är som att ha en återvinningsstation i miniformat på den egna tomten.

Så här fungerar fyrfackssystemet

Du får två kärl som är indelade i fyra fack vardera. Du får även en elbox för mindre elektronikavfall. I varje fack slänger du en avfallssort, det innebär att du kan sortera hela elva avfallssorter hemma på din egen tomt. Kärlen är på 370 liter vardera och behöver tillsammans 1x2 meter utrymme. Det finna även kärl på 240 liter som passar hushåll med en liten mängd avfall där ni är maximalt två personer.

Kärl 1

Töms varannan vecka. I kärlet lägger du:

 • Restavfall
 • Matavfall
 • Tidningar
 • Färgade glasförpackningar.

Kärl 2

Töms var fjärde vecka. I kärlet lägger du:

 • Plastförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar.

Elbox

Töms vid behov tillsammans med kärl 2. Det du kan lägga i boxen är:

 • Batterier
 • Ljuskällor
 • Mindre elektronikavfall.

Behöver du nya påsar till matavfallet?

Kläm fast en tom påse under locket på kärl 1. Du får då nya påsar nästa gång vi tömmer kärlet. Du kan även hämta påsar på kommunhuset i Svenljunga och på Moga Returen.

Så här töms fyrfackskärlen

Kärlen töms ett åt gången av en fyrfacksbil. Det är en sopbil som även den är indelad i fyra fack så att varje avfallssort hålls åtskild även efter att ditt kärl har blivit tömt. Bilen tömmer sedan ett fack åt gången när materialen lämnas till återvinning.

Elboxen förvarar du inomhus

Elboxen töms vid behov. Du förvarar den inomhus medan du fyller den med elektronik och batterier. När du behöver få boxen tömd hänger du den på kärl 2 när det kärlet ska tömmas. När boxen är tömd tar du in den igen.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Matilda Wåger, Kommunikatör, 0325-180 54

Uppdaterad: