Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Altan, uteplats, skärmtak

Det har blivit vanligt att bygga stora uterum eller glasa in befintliga altaner. Du kan behöva anmäla detta till oss på kommunen innan du börjar bygga din altan. Ibland krävs det till och med bygglov. Kontakta oss om du är osäker!

Beskriver min bild

E-tjänst Mittbygge

Använd gärna vår nya e-tjänst Mittbygge om du ska söka bygglov eller anmäla en byggnation. Du loggar in med BankID och kommer snabbt igång med din ansökan!

Behöver jag bygglov?

Altan och uteplats

Generellt krävs inget bygglov för altandäck, terrasser och liknande om golvet ligger högst 1,2 meter över marken.


Bygglov kan krävas om golvet byggs så att det blir ett rum under, som ett förråd, en källare eller ett garage. Ett altangolv ovanpå en byggnad eller ett tak behöver också bygglov. Du kan även behöva bygglov om din altan påverkar byggnadens utseende avsevärt.

Skärmtak, inglasning och uterum

Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du bygga ett skärmtak över ditt altangolv, uteplats, balkong eller entré utan bygglov om taket inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaket får heller inte sträcka sig närmre tomtgränsen än 4,5 meter.


Om du vill sätta upp väggar eller glaspartier under ditt skärmtak krävs alltid att du söker bygglov, även om ditt skärmtak från början var bygglovbefriat! 

Avstånd till gräns mot granne, gata, park och strand

Även om din uteplats eller altan inte kräver bygglov får du inte bygga den närmre tomtgräns än 4,5 meter utan ett medgivande från din granne.  Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden.


Om din tomt ligger nära en sjö kan du behöva söka strandskyddsdispens. Kontakta kommunens miljöenhet för mer information.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 09 maj 2019