Tillbaka till startsidan

Du är här:

Regler och styrande dokument

På denna sida hittar du Svenljunga kommuns författningssamling, våra styrdokument.

Vår verksamhet regleras av lagar som fattats av riksdagen och förordningarna som beslutats av regeringen. Förutom dessa bestämmelser finns olika styrdokument för den kommunala verksamheten som fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i vissa fall av en nämnd. Dessa dokument gäller generellt för hela den kommunala verksamheten – för samtliga styrelser och nämnder, deras förvaltningar och verksamheter samt för de kommunala bolagen.

Barn och utbildning
Omsorg och stöd
Bygga, bo, miljö och trafik
Föreningar, Uppleva och göra
Näringsliv, företag
Kommun och politik
Taxor och avgifter
Bolag
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: